กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 11/03/2563 | 11.09 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📌 สถานการณ์ในไทย

 • พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 6 ราย

▪️ รายที่ 1 เจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชายไทย อายุ 21 ปี เริ่มป่วยวันที่ 8 มี.ค. 2563 ไข้ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ ตรวจผลแล็บ 2 ที่ผลตรงกันว่า “ติดเชื้อไวรัสโควิด-19” เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

▪️ รายที่ 2 ชายไทย อายุ 40 ปี ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มป่วยวันที่ 7 มี.ค. 2563 (รายแรกกับรายที่สอง ไม่ได้ทำงานจุดเดียวกัน แต่มีประวัติเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ) และมีการสัมผัสสิ่งของที่เป็นสัมภาระ ตอนนี้เข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันที่ 9 มี.ค. 2563

▪️ รายที่ 3 ชายไทย อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง เริ่มป่วยวันที่ 25 ก.พ. 2563 รักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์ได้เอ๊กซ์เรย์พบว่าปอดอักเสบ “เข้าได้กับนิยามปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ” และตรวจผลแล็บพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร (ประวัติมีเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพบชาวต่างชาติ เราไม่สามารถระบุคนชัดๆว่าเป็นคนใด)

▪️ รายที่ 4 หญิงไทย อายุ 27 ปี รายนี้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 อาการไข้ ไอ มีน้ำมูก
ปัจจุบันได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563

▪️ รายที่ 5 ชายไทย อายุ 40 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

▪️ รายที่ 6 ชาวสิงคโปร์ อายุ 36 ปี เจ้าของกิจการในกรุงเทพฯ เริ่มป่วย วันที่ 6 มี.ค. 2563 อาการไข้ ไอ ปวดเปื่อยตามตัวในวันที่ 9 มี.ค. 2563 ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร

“วันนี้เรารู้ว่าพบผู้ป่วยมากขึ้นมาจากขยายวงกว้างในการเฝ้าระวังเพราะพบได้ค่อนข้างเร็ว”

 • เพิ่มผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 34 ราย
 • รวมรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 24 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยสะสม 59 ราย

📌 กรณีสอบถามเข้ามา

 • พนักงานของบริษัทชาวสิงคโปร์ ที่มีรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19 พบข้อมูลว่ามีทำงานที่ไทยแค่วันเดียว คือ วันที่ 5 มี.ค. 2563 แล้วกลับวันที่ 6 มี.ค. 2563 และในวันที่ 7 มี.ค. 2563 ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 “ซึ่งถ้าดูระยะฟักตัวของโรคนี้ ต้องได้รับเชื้อมาก่อนหน้านั้น” (คนนี้มีประวัติเดินทางไปประเทศอังกฤษด้วย)
 • ผลการสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่ทำงาน จำนวน 84 คน ไม่มีใครป่วย และ”ไม่พบเชื้อไวรัส”
 • สรุปได้ว่าไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทยและไม่ได้แพร่เชื้อให้ใคร (ปัจจุบันรักษาตัวในประเทศสิงคโปร์)

📌 เรื่องหน้ากากผ้า (ผ้าสำหรับทำหน้ากาก)

 • ผ้านาโน
 • ผ้าฝ้ายมัสลิน
 • ผ้าฝ้ายดิบ
 • ผ้าสาลู
 • ผ้ายืด

▪️ ผลกาารทดลอง (ผ้า)

 • คุณสมบัติป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก
  ▪️ ได้ดี คือ ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้านาโน
  ▪️ ดีที่สุด คือ ผ้านาโน ผ้าฝ้ายมัสลิน
 • คุณสมบัติซึมผ่านน้ำ
  ▪️ กักน้ำได้ดี คือ ผ้าสาลู ผ้าฝ้ายมัสลิน
 • คุณสมบัติซักล้าง
  ▪️ ผ้านาโน ซักไป 10 ครั้ง เริ่มเสื่อมสภาพ
  ▪️ ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าสาลู ซักไป 100 ครั้ง คุณสมบัติยังดีอยู่

“สรุป! ผ้าที่เหมาะที่ทำหน้ากากผ้า คือ ผ้าฝ้ายมัสลิน”

“ย้ำอีกครั้ง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี”

📌 อัปเดต ผู้ป่วยรายที่รับมาจากโรงพยาบาลเลิดสิน มารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี ตอนนี้ผลการตรวจเชื้อ “ไม่พบเชื้อแล้ว” กำลังฟื้นฟูอาการและรอกลับบ้าน

📌 เรื่องขอยา

 • กำลังหารือกำหนดหลักเกณฑ์การให้ยา และกำลังกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ
 • ยาที่มีอยู่ คือ ฟาวิพิราเวียร์ ก็กำลังเตรียมการกระจายให้โรงพยาบาล

📌 เรื่องย้ำๆ

 • หากไม่อยากให้เกิดระบาดเป็นวงกว้าง จำเป็นต้องช่วยกัน ป้องกัน ซึ่งประชาชนทุกคนสำคัญมาก
 • กรณี #ผีน้อย 80 รายที่หนีไปก่อนหน้านี้ ตามตัวได้หมดแล้ว ต้องขอบคุณญาติ/พี่น้อง/พ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วย ให้ติดตามตัวได้จนครบ
 • ประเทศไทย ยังอยู่ในระยะที่ 2

📌 แรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้

 • ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ขณะมีจำนวน 241 คน ชาย 104 คน หญิง 137 คน
 • กลุ่มที่ดูแลพิเศษ คนเล็ก 5 คน หญิงตั้งครรภ์ 6 คน มีโรคประจำตัว 18 คน
 • ทุกคนมีอาการที่ดี ไม่มีไข้ ยังดูในการดูแลต่อไปจนกว่าครบกำหนด

📌 เรื่องประชาชนห่วงใยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

 • ขอบคุณทุกคนที่ความห่วงใย ส่งกำลังใจเข้ามา
 • ขณะนี้หน้ากากอนามัย ที่ได้จัดสรรจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข
  ได้ส่งไปในโรงพยาบาลต่างๆแล้ว ส่วนใหญ่ได้รับแล้ว
 • ขอให้พี่น้องอุ่นใจได้นะครับ

📌 กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 • หากมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ใต้หวัน สเปน ก็จะให้กักตัว 14 วัน ในที่ที่สามารถติดตามตัวได้, สังเกตอาการตนเอง
 • ประเทศสเปน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มเร็ว สถานการณ์เกิดการระบาดต่อเนื่อง คาดว่าจะไม่หยุดง่ายๆ มีผู้ป่วยเกิน 1 พัน ระบาดต่อเนื่อง เกิน 2 สัปดาห์
  ดังนั้น สเปน จึงถือเป็นอีกหนึ่งประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้เลี่ยงการเดินทาง

📌 กรณีเจ้าหน้าที่ ตม.

 • แนะนำให้ป้องกันตนเอง สำคัญที่สุดคือการล้างมือ เนื่องจากจำเป็นต้องสัมผัสสิ่งของจากผู้เดินทาง
 • ต้องไม่จับส่วนต่างๆ ใบหน้า / สวมหน้ากาก

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

นนทบุรี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายในพื้นที่

นนทบุรี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายในพื้นที่

โดยมีทั้งแรงงานชาวเมียนมา กัมพูชา ลาว มารับการฉีด ส่วนแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในระหว่างการรอสำรวจ

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

คาร์โร ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีรถกระบะคุณภาพดีได้ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจหลังการคลายล็อคดาวน์ กับ โปรโมชั่นออกรถฟรี! มีเงินเหลือ ตลอดเดือนกันยายนนี้

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

โดยในขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ กว่า 675,000 รายแล้ว

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ทดลองขับรถหรูได้แบบไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน

กัมพูชา ฉีดวัคซีนครอบคลุม 75% ของปชช. แล้ว หรือราว 12 ล้านคน

กัมพูชา ฉีดวัคซีนครอบคลุม 75% ของปชช. แล้ว หรือราว 12 ล้านคน

ยอดผู้ติดเชื้อในกัมพูชาล่าสุด เพิ่ม 622 ราย รวมสะสม 104,716 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ซึ่งจะฉีดให้กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี ในวันแรกนี้ 2,000 คน สำหรับโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

นิสสัน ประเทศไทย ผ่อนผันนโยบายการรับประกันรถยนต์และการบำรุงรักษาตามระยะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารถยนต์นิสสัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

คณะนักวิจัยจีนรายงานห่วงโซ่การส่งผ่านเชื้อที่ก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา