ข่าวสดวันนี้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรนา

ม.เกษตรฯ ประกาศหยุดเรียนวันนี้ -22 มี.ค.63 หนีการระบาดโควิด-19

เพจ Kasetsart University ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความประกาศหยุดทำการเรียนการสอนในวันนี้ (16 มี.ค.) ไปจนถึง วันที่ 22 มี.ค. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีข้อความระบุว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19…

Home / NEWS / ม.เกษตรฯ ประกาศหยุดเรียนวันนี้ -22 มี.ค.63 หนีการระบาดโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • เปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 23 มี.ค.
  • เร่งดูแลสถานที่ตามมาตรฐาน สธ. ป้องกันการระบาด
  • การปฏิบัติงานของ จนท. ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

เพจ Kasetsart University ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความประกาศหยุดทำการเรียนการสอนในวันนี้ (16 มี.ค.) ไปจนถึง วันที่ 22 มี.ค. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีข้อความระบุว่า

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นที่กังวลอยู่ในขณะนี้ เพราะสถานการณ์การระบาดได้ทวีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของนิสติ บุคลากร และคณาจารย์ และเพื่อลดภาวะเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้หนุดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563

โดยจะเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่ 23 มีนาคม และมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้การปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563