ทำฟันฟรี

2 เม.ย. นี้ ทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

คัดลอก URL แล้ว

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์หลายแห่งจัดโครงการทำฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เริ่มแจกบัตรคิว วิทยาเขตพญาไท เวลา 06.30 น. – 11.30 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2200-7727, 2-2200-7602

วิทยาเขตศาลายา เริ่มแจกบัตรคิว วิทยาเขตศาลายา เวลา 06.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี โดยผู้ที่สนใจสามารถไปรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. (เริ่มแจก) เป็นต้นไปหรือจนกว่าคิวจะเต็ม และเริ่มให้บริการ เวลา 08.00 น.-15.00 น. งานที่ให้บริการมีดังนี้ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในส่วนของการผ่าฟันคุด จะให้บริการจำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.สำหรับการบริการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลในขณะรับบริการ (ผู้เข้ารับบริการทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-287620

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น.

 

ที่มา จส.100


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X