เปิดวิธีลงทะเบียน หากถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน จากการระบาดไวรัสโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้รับสิทธิจากมาตรการนี้ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อเลี่ยงการระบาดของโรค ส่งผลทำให้มีพนักงานบางรายต้องว่างงานลงไปด้วยนั้น

ทางเพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความแนะนำให้ผู้ว่างงาน หรือตกงานจากกรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” จากเหตุที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน

และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ดังนี้

สำหรับอัตราจ่ายเงินชดเชย จากกรณีดังกล่าวของประกันสังคม มีดังนี้

  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

แท็ก: NEWS
WRITER
X