ข่าวสดวันนี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ ยุบพรรคอนาคตใหม่

ศาลฯวินิจฉัย “ยุบพรรคอนาคตใหม่” คดีเงินกู้และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรคอนาคตใหม่” คดีเงินกู้ และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี โดย ส.ส. ที่เหลือสามารถไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน 60 วัน วันที่ 21 ก.พ. 2563…

Home / NEWS / ศาลฯวินิจฉัย “ยุบพรรคอนาคตใหม่” คดีเงินกู้และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยุบพรรคอนาคตใหม่” คดีเงินกู้ และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี โดย ส.ส. ที่เหลือสามารถไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน 60 วัน

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15.20 น. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคกู้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของพรรค 191ล้านบาท

พรป.พรรคการเมือง มาตรา 72

ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พรป.พรรคการเมือง มาตรา 66

บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาทต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว
พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด 76 คน แบ่งเขต 26 บัญชีรายชื่อ 50 และมี 11 คน ที่ เป็น กรรมการบริหาร ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่

 1. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 3. นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 5. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 6. นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 7. นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 8. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 9. นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 11. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และอีก 4 คน ที่ไม่ได้เป็น ส.ส.

 1. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
 2. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
 3. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
 4. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
 5. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

โดย ส.ส. ที่เหลือสามารถไป “หาพรรคสังกัดใหม่” ได้ภายใน 60 วัน

ข่าวแนะนำ