ถ่ายทอดสด อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [วันที่สี่] 27 ก.พ. 2563

คัดลอก URL แล้ว

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ (วันที่สี่) วันที่ 27 ก.พ. 63 เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

คลิปถ่ายทอดสดช่วงที่ 3

คลิปถ่ายทอดสดช่วงที่ 2

คลิปถ่ายทอดสดช่วงแรก

6 รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ


แท็ก: NEWS
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^
X