กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 28/02/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ข่าวดี ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมตอนนี้ประเทศไทยหลุดอันดับ 10 ของโลกแล้ว ผู้ป่วยหายเพิ่ม 1 ราย เป็นคนจีน อายุ 30ปี รักษาที่สถาบันโรคทรวงอก บุคลากรทางการแพทย์ที่บอกว่าติดเชื้อจากคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นตอนนี้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม…

Home / NEWS / สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 28/02/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าวดี

 • ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมตอนนี้ประเทศไทยหลุดอันดับ 10 ของโลกแล้ว
 • ผู้ป่วยหายเพิ่ม 1 ราย เป็นคนจีน อายุ 30ปี รักษาที่สถาบันโรคทรวงอก
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่บอกว่าติดเชื้อจากคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นตอนนี้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว
 • พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทย อายุ 25 ปี ทำหน้าที่คนนำเที่ยวอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้
  ได้รับรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และกำลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด

สรุปในไทย

 • หายแล้ว 28 ราย
 • รักษาในโรงพยาบาล 13 ราย
 • รวมผู้ป่วยสะสม 41 ราย

อัปเดต! อาการผู้ป่วยหนัก 2 ราย ที่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร

 • ข่าวดี คือ ผลตรวจห้องแล็บไม่พบเชื้อแล้ว ตอนนี้รักษาให้ร่างกายฟื้นตัวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
อัปเดต! ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน [รอตรวจ แปลว่า ยังไม่ติดเชื้อ] เมื่อวานนี้มี 373 ราย

กลุ่มที่เฝ้าระวังตามมาตรฐานแบ่งออก 3 ระดับ

 1. กลุ่มที่ต้องแยก กักกัน คุมไว้สังเกตการณ์ คือ กลุ่มที่มีอาการ และประวัติเสี่ยง
 2. กลุ่มผู้ที่สัมผัสไม่มีอาการ คือ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วย แนะนำว่าให้ดูแลตัวเองที่บ้าน ไม่พบปะคลุกคลีกับผู้อื่น แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว
  หากเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่ไม่มีอาการ ขอความร่วมมือดูแลตัวเองที่บ้านที่พัก 14 วัน งดกิจกรรมทางสังคม ไม่พบปะคลุกคลีกับผู้อื่น
  แต่ถ้ามีไข้ ไอ ให้รีบพบแพทย์ทันที
 3. กลุ่มอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือประชาชนทั่วไป แนะนำกินข้าวร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  ใส่หน้ากากอนามัย เลี่ยงพื้นที่คนอยู่หนาแน่น
ย้ำ กลุ่มคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทุกคนไม่ใช้ผู้ป่วยทั้งหมด
❤️ “ขอให้อย่ารังเกียจ ตำหนิ ล้อเลียน คนกลุ่มนี้ ขอให้กำลังใจชื่นชมเขาที่กล้าบอกแจ้งประวัติกับทางเจ้าหน้าที่
ถ้าเราไปตำหนิ ล้อเลียน เขาอาจจะไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าแจ้งประวัติ สมมุติว่า ถ้าเขาป่วยจริงขึ้นมาจะอันตรายมาก”

ข่าวดี

 • การพัฒนาวัคซีนประเทศไทย เราร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย.
  องค์การเภสัชกรรม วิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทไบโอเนทไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาวัคซีนต่อต้านโรคไวรัสโคโรน่า2019 เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน

กรณีการตรวจเชื้อ/พัฒนาวัคซีน

 • กรมวิทยาศาสตร์ก็เพาะเชื้อได้เป็นรายแรกๆ ของโลก
 • เราสามารถเลี้ยงเซลล์/วัดปริมาณเชื้อได้
 • เรามีศูนย์ทดลองที่มีมาตรฐานระดับโลก
 • และสามารถวัดค่าต่างๆ ได้
  ทำให้เราสามารถศึกษา/พัฒนาวัคซีนได้ดีขึ้น

กรณีการตรวจเชื้อ

 • เรามีแล็บ/สถาบันที่มีสามารถตรวจหาเชื้อได้มากขึ้น หลายแห่ง
 • เรามีน้ำยาตรวจที่ได้มาตรฐาน และมีเพียงพอ

ย้ำว่าทาง สธ. ไม่ได้ปกปิดข้อมูลและขออธิบายอีกว่า

 1. เรายังอยู่ในระยะที่ 2
 2. ควรเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ประเทศเสี่ยง
 3. ย้ำ เมื่อเดินกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรดูแลปฏิบัติตัวเองตามขั้นตอนตามคำแนะนำ
 4. กลุ่มที่มีอาการมาหาหมอ และกลุ่มที่ไม่มีอาการ “อย่าปกปิดข้อมูล”
 5. อย่าตำหนิ กล่าวร้าย ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
 6. บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติดูแล ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด
  ขอให้รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อคนในครอบครัว ต่อสังคม

กรณีคำเตือนเรื่องของปลาดิบ

 • ให้ดูกระบวนการ/ขั้นตอนการปรุง ซึ่งถ้าถูกสุขลักษณะ ก็ไม่ได้มีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษ “ทานได้”
 • แต่ถ้าไม่ทราบก็ ย้ำว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

กรณีค่าใช้จ่ายในการตรวจ

 • ย้ำ กรณีที่เป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ เข้าข่ายที่จะต้องตรวจก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง อยากตรวจเพื่อให้ทราบเฉยๆ ก็อาจจะมีค่าใช้จ่าย

หลังจากที่ประกาศให้โควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 • กรณีพบเห็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ในกลุ่มเสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ใน 3 ชม.
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา รักษาฟรี
 • คนไทยสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ทุกสิทธิ์

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ คือ

 • ประวัติการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรือไม่?
  ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปโรงพยาบาล แต่ถ้าเพิ่งกลับมาเฉยๆ ไม่มีอาการ ก็ไม่แนะนำให้ไปตรวจ เพราะโอกาสตรวจพบเชื้อยากกว่ามีอาการ

ลิ้งค์แบบทดสอบ ความเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 หรือไม่?

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย
X