นกน้ำอพยพ หงส์

หงส์วูเปอร์ อพยพฝูงใหญ่ ครั้งประวัติการณ์

สำนักข่าวซินหัว รายงานระบุว่าฝูงหงส์กู่หรือหงส์วูเปอร์ (whooper swan) ที่อพยพมายังทะเลสาบของอุทยานฯ ในปีนี้ มีจำนวนมากกว่า 800 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสองสามปีก่อนหน้านี้ที่ตัวเลขอยู่ที่ราว 300 ตัวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอาจเป็นผลลัพธ์จากความพยายามของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่มุ่งพลิกเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งอยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์นานาชนิด ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำของซินเจียงได้เพิ่มขึ้นเกือบ…

Home / NEWS / หงส์วูเปอร์ อพยพฝูงใหญ่ ครั้งประวัติการณ์

ประเด็นน่าสนใจ

  • อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติหม่าน่าซือ (Manas National Wetland Park) อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
  • มีหงส์กู่อพยพฝูงใหญ่มายังทะเลสาบของอุทยานฯ

สำนักข่าวซินหัว รายงานระบุว่าฝูงหงส์กู่หรือหงส์วูเปอร์ (whooper swan) ที่อพยพมายังทะเลสาบของอุทยานฯ ในปีนี้ มีจำนวนมากกว่า 800 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสองสามปีก่อนหน้านี้ที่ตัวเลขอยู่ที่ราว 300 ตัวเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอาจเป็นผลลัพธ์จากความพยายามของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่มุ่งพลิกเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งอยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์นานาชนิด

ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำของซินเจียงได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเป็นมากกว่า 1.1 หมื่นเฮกตาร์ (ราว 6.87 หมื่นไร่) และกลายเป็นถิ่นฐานพักพิงช่วงฤดูหนาวของฝูงหงส์และนกน้ำอพยพหลากหลายสายพันธุ์

ที่มา – สำนักข่าวซินหัว

X