FAA ประกาศห้ามเครื่องบินพลเรือนสหรัฐฯ บินผ่านอ่าวเปอร์เซีย

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ หรือ FAA ออกประกาศเตือน ห้ามไม่ให้เครื่องบิน-สายการบินพลเรือนของสหรัฐฯ บินผ่านบริเวณน่านฟ้าประเทศอิรัก อิหร่าน บริเวณอ่าวเปอร์เซีย และ อ่าวโอมาน โดยทางสำนักงานบริการการบินพลเรือนแห่งชาติ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเหตุการที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งทาง FAA จะทำการประสานงานกับพันธมิตรทางด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศและแบ่งปันข้อมูลกัน…

Home / NEWS / FAA ประกาศห้ามเครื่องบินพลเรือนสหรัฐฯ บินผ่านอ่าวเปอร์เซีย

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ หรือ FAA ออกประกาศเตือน ห้ามไม่ให้เครื่องบิน-สายการบินพลเรือนของสหรัฐฯ บินผ่านบริเวณน่านฟ้าประเทศอิรัก อิหร่าน บริเวณอ่าวเปอร์เซีย และ อ่าวโอมาน

โดยทางสำนักงานบริการการบินพลเรือนแห่งชาติ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเหตุการที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งทาง FAA จะทำการประสานงานกับพันธมิตรทางด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศและแบ่งปันข้อมูลกัน

หลังจากมีประกาศดังกล่าว ก็เริ่มมีสายการบินบางสายที่ได้ทำการเปลี่ยนเส้นทางบินกลับโดยเลี่ยงไม่ผ่านในพื้นที่ความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน-สหรัฐฯ

ภาพสายการบินที่เริ่มทำการบินกลับ (ข้อมูลจาก Flight Radar)