เร่งลำเลียงน้ำท่าจีน ช่วยผลัดดันลิ่มความเค็ม

จากสถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ในช่วงที่ผ่านมา กรมชลประทาน จึงได้เฝ้าระวังและติดตามค่าความเค็มอย่างสม่ำเสมอ พร้อมวางมาตรการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันค่าความเค็มอย่างเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ร่วมทั้งการลำเลียงน้ำจากคลองและแม่น้ำสายหลัก เร่งผลักดันน้ำเพื่อลดค่าความเค็มและผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย…

Home / NEWS / เร่งลำเลียงน้ำท่าจีน ช่วยผลัดดันลิ่มความเค็ม

ประเด็นน่าสนใจ

  • สืบเนื่องจากค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง
  • เนื่องด้วยน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย
  • ทางชลประทานเร่งลำเลียงน้ำท่าจีน ช่วยผลัดดันลิ่มความเค็ม

จากสถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย ในช่วงที่ผ่านมา กรมชลประทาน จึงได้เฝ้าระวังและติดตามค่าความเค็มอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมวางมาตรการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันค่าความเค็มอย่างเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ร่วมทั้งการลำเลียงน้ำจากคลองและแม่น้ำสายหลัก เร่งผลักดันน้ำเพื่อลดค่าความเค็มและผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย หลังจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและมาตรการควบคุมความเค็มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ผ่านมาว่า ได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองพระพิมล ไปยังคลองบางบัวทอง ด้วยการเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำพระพิมล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง อัตราการสูบรวม 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินา ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางภาษี ทำการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อเพิ่มระดับน้ำในคลองบางภาษีให้สูงขึ้น ไม่ให้น้ำในคลองพระพิมลสูญเสียเข้ามาในคลองบางภาษี

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติม อีกจำนวน 3 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายาน้ำพระพิมล พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 6 เครื่อง ที่บริเวณวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งรถแบคโฮลงโป๊ะจำนวน 1 ลำ ทำการเก็บวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การลำเลียงน้ำทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

X