ข่าวสดวันนี้ จีนเดียว เลือกตั้งไต้หวัน

จีนเรียกร้องต่างชาติเคารพ ‘จีนเดียว’ หลังไต้หวันเลือกตั้งผู้นำ

เมื่อวันอาทิตย์ (12 ม.ค.) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าจีนขอคัดค้านความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างไต้หวันและประเทศต่างๆ ที่เจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน พร้อมกล่าวกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว เกิ่งส่วง โฆษกกระทรวงฯ ออกมาแถลงหลังเจ้าหน้าที่อาวุโสของบางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น…

Home / NEWS / จีนเรียกร้องต่างชาติเคารพ ‘จีนเดียว’ หลังไต้หวันเลือกตั้งผู้นำ

ประเด็นน่าสนใจ

  • จีนแถลงคัดค้านการแทรกแซงหลักการจีนเดียว
  • จีนชี้ว่า การเลือกตั้งในไต้หวันเป็นกิจการท้องถิ่นของจีน

เมื่อวันอาทิตย์ (12 ม.ค.) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าจีนขอคัดค้านความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างไต้หวันและประเทศต่างๆ ที่เจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน พร้อมกล่าวกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียว

เกิ่งส่วง โฆษกกระทรวงฯ ออกมาแถลงหลังเจ้าหน้าที่อาวุโสของบางประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น แสดงความยินดีกับไช่อิงเหวิน ที่ชนะการเลือกตั้งผู้นำไต้หวัน

เกิ่งกล่าวว่าการเลือกตั้งในไต้หวันเป็นกิจการท้องถิ่นของจีน พร้อมย้ำว่าจีนไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ประเทศเหล่านั้นละเมิดหลักการจีนเดียวด้วยการกระทำดังกล่าว และได้ดำเนินการทางการทูตเพื่อคัดค้านกรณีดังกล่าวแล้ว

เกิ่งเสริมว่าประเด็นไต้หวันเป็นเรื่องผลประโยชน์หลักของจีน

“เราคัดค้านความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างไต้หวันและประเทศต่างๆ ที่เจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน” เกิ่งกล่าว พร้อมระบุว่าหลักการจีนเดียวเป็นบรรทัดฐานที่ใช้กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและฉันทามติอันเป็นสากลของประชาคมนานาชาติ

โฆษกกระทรวงฯ ระบุว่าจีนเรียกร้องให้ประเทศเหล่านั้นปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวอย่างจริงจัง งดเว้นซึ่งการเจริญสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันไม่ว่าในรูปแบบใด จัดการประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างเหมาะสมด้วยความรอบคอบ และหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณผิดๆ ต่อฝ่ายขับเคลื่อน “เอกราชไต้หวัน”

เกิ่งทิ้งท้ายว่าประเทศเหล่านั้นควรดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติ และมุมานะพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับจีนไว้

ที่มา สำนักข่าวซินหัว