กกต.ล เลือกตั้ง ข่าวสดวันนี้ เสื้อพรรคการเมือง

กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อโลโก้ผู้สมัคร-พรรคการเมือง ไปใช้สิทธิ

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com“ กกต.เตือนปชช. อย่าใส่เสื้อโลโก้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ในการไปใช้สิทธิ เหตุเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง วานนี้ 23 มี.ค.62  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา…

Home / NEWS / กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อโลโก้ผู้สมัคร-พรรคการเมือง ไปใช้สิทธิ

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

กกต.เตือนปชช. อย่าใส่เสื้อโลโก้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ในการไปใช้สิทธิ เหตุเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง

วานนี้ 23 มี.ค.62  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาเตือนประชาชนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ว่า การกระทำที่พบเป็นความผิดการเลือกตั้งเกือบทุกครั้งคือ การใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรคเข้าไปลงคะแนน ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนว่าควรเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าในลักษณะดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้ง อะไรที่เป็นความผิดก็ขอให้หลีกเลี่ยง

ส่วนการนับคะแนนหลังปิดหีบนั้น  จะเริ่มนับคะแนนประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป และ กกต.จะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 95 แต่จะไม่ประกาศผล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพราะยังต้องมีกระบวนการตรวจสอบอีก 60 วัน รวมถึงการพิจารณาคำร้องคัดค้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ภายในวันที่ ‪9พ.ค. นี้ กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงจำนวน ส.ส. แบบบัญชีด้วย

สำหรับข้อห้าม ในวันเลือกตั้ง ที่ประชาชนทุกคนควรรู้คือ 

1.ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ดังนั้น หลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จะต้องหยุดปราศรัย หยุดหาเสียงทันที ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 147 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามกระทำการใดๆ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 152 จำคุกตั้งแต 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

3.ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีดังกล่าวใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

4.ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

5.ห้ามจัดยานพาหนะ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

6.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกกจากที่เลือกตั้ง ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งหรือทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

7.ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ระหว่าง 7 วันก่อนถึงวันเลือกตั้งจนกระทั่งปิดหีบ

X