ข่าวสดวันนี้ เพลงสรรเสริญ

ผู้ว่าฯ สั่งรร.ในกทม.ร้องเพลงสรรเสริญฯ เริ่มวันนี้

วานนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยกล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน…

Home / NEWS / ผู้ว่าฯ สั่งรร.ในกทม.ร้องเพลงสรรเสริญฯ เริ่มวันนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ทุกโรงเรียน จัดให้นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเคารพธงชาติทุกวัน
  • เริ่มวันนี้เป็นวันแรก

วานนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

โดยกล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน จัดให้นักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงเช้า หลังจากเคารพธงชาติและสวดมนต์ เนื่องจากกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการเคารพรักชาติ ศาสน์ และกษัตริย์

ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเห็นว่าควรปลูกฝังให้นักเรียนมีกิจกรรมนี้ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเคารพรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ส่วนเวลาอื่นๆ ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

X