ผู้พิการยิ้ม ครม. อนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพ จากเดิม 800 บาทเป็น 1,000 บาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอแล้ว โดยให้เพิ่มจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพต่าง…

Home / NEWS / ผู้พิการยิ้ม ครม. อนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพ จากเดิม 800 บาทเป็น 1,000 บาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • คาดเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
  • ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยกระดับชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอแล้ว โดยให้เพิ่มจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้คาดว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะสามารถจ่ายอัตราเบี้ยคนพิการใหม่นี้ได้ ซึ่งผู้พิการจะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องมีคุณสมบัติคือ มีบัตรประจำตัวผู้พิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้พิการในไทย ข้อมูลจากฐานทะเบียนกลางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีจำนวนคนพิการที่ทำบัตรผู้พิการ 2.02 ล้านคน และการปรับเบี้ยผู้พิการเพิ่มขึ้นนี้ จะทำให้ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 4,852 ล้านบาท/ปี

X