แนวกันชน (Buffer Zone) แนวการพัฒนาคิดป่าภูเขียว หวังลดการล่าสัตว์ – บุกป่า

คัดลอก URL แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่า สร้างแนวกันชน (Buffer Zone) เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริมให้มีอาชีพ เพื่อลดการล่าสัตว์และบุกรุกป่า 

พื้นที่ 23 ไร่ในตำบล หนองวัวแดง อำเภอหนองวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่เห็นอยู่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่กันชน  (บัฟเฟอร์โซน) ที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งมีระยะทาง 130กิโลเมตร ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดง

โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิด และลงมือทำ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่บุกรุกป่า และลดการล่าสัตว์

โดยนายสุวิทย์ และนางสมหวัง ขืนเขียว  2 สามีภรรยา ที่มีวิถีชีวิตคุ้นเคยกับการหากินของป่าถึง 5 ปี ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดหันมาร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยแบ่งพื้นที่ 23 ไร่ ในการปลูกผักหวาน 3 ไร่ ทำนา 5 ไร่ และเลี้ยงวัวในพื้นที่จำกัด ปลูกหญ้า ทำบ่อปลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ป่าภูเขียว, ของป่า

ซึ่งนายสุวิทย์ บอกถึง เหตุผลที่เลิกหาของป่า เพราะว่าต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันเมื่อหันมาปลูกผักหวานป่าเอง พวกเค้าสามารถสร้างรายได้มากกว่าเดิมจาก 2 กิโลกรัมเป็น 3-4 กรัมต่อวัน

สำหรับพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ดำเนินการตั่งแต่ปี 2545 ด้วยการเริ่มโครงการภูเขียว-อียู ที่ได้งบประมาณจากสหภาพยุโรปและโครงการภูเขียว-โลโร่ ซึ่งจากการดำเนินงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่มีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่องทำให้ลดความขัดแย้งในพื้นที่

ป่าภูเขียว, ของป่า

Created by
ชุตินาฏ พงษ์ทองวัฒนา MONO29

 


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ชัยภูมิ (ล่าสุด)

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ชัยภูมิ (ล่าสุด)

พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 รายด้วยกัน ทั้งหมดยังคงมีความเชื่อมโยงตลาดอาหารทะเล

ทำสำเร็จ กรมอุทยานฯ ปล่อยสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ คืนสู่ธรรมชาติกว่าร้อยตัว

ทำสำเร็จ กรมอุทยานฯ ปล่อยสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ คืนสู่ธรรมชาติกว่าร้อยตัว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ชัยภูมิ  ประสบผลสำเร็จ เพาะพันธุ์เนื้อทราย-ไก่ฟ้าตามนโยบายกรมอุทยานฯ  จนสามารถนำสัตว์ใกล้สูญพันธ์คืนสู่ธรรมชาติได้กว่าร้อยตัว  พื้นที่อุดมสมบูรณ์บริเวณทุ่งกะมังมีเหล่าสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะเนื้อทราย ที่ออกมาเล็มหญ้ากลางทุ่ง ที่เห็นอยู่นี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลผลิตที่อยู่ในความดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งสถานีเพาะเลี้ยงของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เดินหน้างานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว…