กยศ. กู้กยศ ข่าวภูมิภาค

นักศึกษาร้องกองทัพ กรณีไม่ได้รับเงินกู้ กยศ.

นศ.ร้องกองทัพ กรณีไม่ได้รับเงินกู้ กยศ. ระบุอย่าให้ถึงขึ้นผู้ปกครองของนักศึกษาร่วม 300 ครอบครัว ต้องกลายเป็นโจรปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หาเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ วันที่ 13 ก.พ.62 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง…

Home / NEWS / นักศึกษาร้องกองทัพ กรณีไม่ได้รับเงินกู้ กยศ.

นศ.ร้องกองทัพ กรณีไม่ได้รับเงินกู้ กยศ. ระบุอย่าให้ถึงขึ้นผู้ปกครองของนักศึกษาร่วม 300 ครอบครัว ต้องกลายเป็นโจรปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หาเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ

วันที่ 13 ก.พ.62 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 300 คน นำโดยนายพิสุไลมาน นิอาแซ อายุ 20 ปี และ น.ส.ฮาวารี โอล่า อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้ากองรักษาการณ์ของกองทัพ และแจ้งกับนายทหารเวร ต้องการขอพบพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อร้องทุกข์

ต่อมามี พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง ผอ.กิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางมาพบกับกลุ่มนักศึกษา และรับเรื่องราวร้องทุกข์ หนังสือร้องทุกข์ของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว โดยเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช. และผอ.รมน. , ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช.และ ผช.ผอ.รมน. , แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผอ.รมน.ภาค 4 ระบุว่า พวกข้าพเจ้ากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินที่ได้ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ทางรัฐบาลให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ทั้งที่ได้ดำเนินการด้านเอกสารครบถ้วนตามระเบียบทุกประการ พวกตนได้ศึกษาในสาขาวิชาซึ่งที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

โดยพวกข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องเพื่อขอกู้ยืมเงินตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงบัดนี้ ระยะเวลาได้ผ่านไปนานร่วม 7 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลแต่อย่างใด “ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องนักศึกษาส่วนใหญ่ร่วม 300 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนจากบ้านเกิดมาเรียนหนังสือที่นครศรีธรรมราช เพื่อรักษาชีวิตจากปัญหาความไม่สงบ ผู้ปกครองของพวกข้าพเจ้าเป็นชาวไร่ ชาวนา เป็นลูกคนจนที่อยากมีความรู้มีอนาคตที่ดี ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพากันกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้เรียนหนังสือ แต่ว่าต้องประสบกับปัญหาเรื่องการเงินหลายคน ต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา เพราะว่าไม่มีเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ถูกปิดโอกาสทางการศึกษาเพียงเพราะเป็นลูกคนจน

พวกตนเห็นว่า การที่ไม่ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งที่เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นขอกู้ยืมเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างเป็นการลิดรอนสิทธิของพวกเราที่เป็นนักศึกษา ถือว่าเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือ เมื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับคำตอบว่า กองทุนฯ ยังไม่ได้รับเรื่องจากพวกตน

ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ บางคน ได้ทำการปิดระบบการยื่นเรื่อง เพื่อขอกู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษา และมีการยื่นเงื่อนไขต่อรองกับผู้เกี่ยวข้องกลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้พวกข้าพเจ้าได้รับเงินกู้เพื่อการศึกษา จึงมาร้องทุกข์กับทางกองทัพ ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยความมั่นคง ของประเทศเพื่อให้ช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความกระจ่าง ทรงไว้ซึ่งความถูกต้อง สร้างความเสมอภาคให้ลูกหลานไทย เพราะหากกองทัพไม่ช่วยพวก อาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย อย่าให้ต้องถึงขึ้นผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องของนักศึกษา ร่วม 300 ครอบครัว ต้องกลายเป็นโจรปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ เพื่อหาเงินมาส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้พวกตนเคยร้องเรียนผ่านฝ่ายกครอง แต่เรื่องก็ไม่มีความคืบหน้า

ด้าน พ.อ.ยุทธนาม กล่าวหลังจากรับหนังสือร้องทุกข์ของนักศึกษาว่า ตนจะนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วน และติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ