QS University Ranking uniRank Webometrics มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชน

ม.กรุงเทพ คว้าอันดับ 1 จาก 3 สถาบันระดับโลก ตอกย้ำที่สุดของคุณภาพ ม.เอกชนไทย !

หากจะพูดถึง มหาวิทยาลัยเอกชน  อันดับต้นๆ เชื่อว่าชื่อของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องขึ้นมาเป็นช้อยซ์แรกๆ ในใจของทุกคน นั่นเพราะชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาที่สั่งสมมายาวนาน อ่านแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามโนขึ้นมาเองรึเปล่า? บอกเลยเรามีหลักฐานมายืนยัน นั่งยัน นอนยัน ว่า ม.กรุงเทพ คว้าอันดับ…

Home / NEWS / ม.กรุงเทพ คว้าอันดับ 1 จาก 3 สถาบันระดับโลก ตอกย้ำที่สุดของคุณภาพ ม.เอกชนไทย !

หากจะพูดถึง มหาวิทยาลัยเอกชน  อันดับต้นๆ เชื่อว่าชื่อของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องขึ้นมาเป็นช้อยซ์แรกๆ ในใจของทุกคน นั่นเพราะชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาที่สั่งสมมายาวนาน อ่านแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามโนขึ้นมาเองรึเปล่า? บอกเลยเรามีหลักฐานมายืนยัน นั่งยัน นอนยัน ว่า .กรุงเทพ คว้าอันดับ 1 เรื่องคุณภาพของ .เอกชนไทย จริงๆ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย จาก Webometrics 2019

เว็บไซต์ด้านการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยจากประเทศสเปน ที่เผยผลอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้คว้าแชมป์อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยไปครอง วัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย จาก uniRank University Ranking 2019

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังเป็นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จากการจัดอันดับของ uniRank University Ranking 2019 โดยพิจารณาจากการเข้าถึง การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและความนิยมของเว็บไซต์ อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic SEO

อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย จาก QS University Ranking

และที่น่าภาคภูมิใจแทนเป็นที่สุดคือได้เป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย จากการจัดอันดับของ QS University Ranking ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยวัดจากการรวบรวมข้อมูลและการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมถึงผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่นๆ ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพคงความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้น ได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ให้หลากหลายและทันสมัยตอบโจทย์การศึกษาในอานคต ด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นการเรียนจริงปฏิบัติจริง จากการสนับสนุนห้องปฏิบัติการครบทุกด้าน อุปกรณ์การเรียนที่ครบครันระดับเดียวกับมืออาชีพ ที่ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงหลักสูตรนานาชาติด้วย ให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุด เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมไทย

นอกจากนี้ทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งทางด้านองค์กรการศึกษาและองค์กรธุรกิจภาครัฐและเอกชนในทุกคณะ เพื่อสร้างโอกาสและเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับตัวจริงในสายอาชีพนั้นๆ รวมถึงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยการทำโปรเจกต์จริง ตลอดจนโอกาสในการฝึกงานและรับเข้าทำงานกับองค์กรเหล่านั้นอีกด้วย และยังได้เชิญอาจารย์พิเศษ ที่เป็นตัวจริงในวงการต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดให้นักศึกษา วิธีการเรียยนการสอนแบบนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างมาก

ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์การเรียบแบบสมัยใหม่ เข้ากับกับสโลแกนโลกเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยน” ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ยอมหยุดอยู่กับอะไรเดิมๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาเพื่อเด็กรุ่นใหม่ ทำให้งาน Open House ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีเด็กมัธยมเข้าร่วมมากที่สุด

คุณภาพที่นักศึกษาได้รับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเทอมตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (รวมทุกอย่างแล้ว) อ้างอิงจากhttps://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/tuition-fees/2562 เฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี อยู่ที่ประมาณ 350,000 บาท นับได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา และมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับทักษะและความรู้เพื่อจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่แท้จริง

X