เปิดหลักเกณฑ์ การใช้รถตำรวจนำขบวน

กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องมาจากการปิดกั้นเส้นทาง เพื่อให้รถนำขบวนบุคคลสำคัญผ่านไปได้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบุคคลใดที่สามารถใช้รถนำขบวนได้บ้าง และมีหลักเกณฑ์ขอใช้อย่างไร โดยพันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญ นอกจากขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งมีรถตำรวจนำขบวนตามปกติประเพณีแล้ว บุคคลสำคัญอื่นๆ…

Home / NEWS / เปิดหลักเกณฑ์ การใช้รถตำรวจนำขบวน

กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องมาจากการปิดกั้นเส้นทาง เพื่อให้รถนำขบวนบุคคลสำคัญผ่านไปได้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบุคคลใดที่สามารถใช้รถนำขบวนได้บ้าง และมีหลักเกณฑ์ขอใช้อย่างไร

โดยพันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญ นอกจากขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งมีรถตำรวจนำขบวนตามปกติประเพณีแล้ว บุคคลสำคัญอื่นๆ ที่สามารถใช้รถตำรวจนำขบวนได้โดยมิต้องร้องขอ คือ ประธานองคมนตรีรัฐบุรุษ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ประธานและรองประธานรัฐสภา ประธานศาล ฯ สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ส่วนการใช้รถตำรวจทางหลวงนำขบวนที่จะต้องอนุญาตให้ใช้เป็นครั้งๆไป ตามความจำเป็น อาทิ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ ผู้นำทางศาสนาอื่น สมเด็จพระราชาคณะ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีขบวนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของบุคคลในตำแหน่งหน้าที่สำคัญของส่วนราชการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ขณะที่หลักเกณฑ์การขอใช้รถตำรวจทางหลวงนำขบวน ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ รวมถึงดูจำนวนผู้โดยสารและจำนวนรถที่จะเดินทางด้วย

ส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำอย่างไรให้รถนำขบวนมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน พันตำรวจเอกกฤษณะ ระบุว่า ในเบื้องต้นรถนำขบวนจะต้องได้รับอนุญาตก่อน และต้องไม่ให้กระทบการจราจร โดยผู้ที่นำขบวนและตำรวจในพื้นที่เส้นทางขบวนผ่าน จะต้องประสานงานกัน แต่ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด และมีการก่อสร้างในหลายพื้นที่ รวมถึงกำลังเข้าสู่หน้าฝน ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สาเหตุมาจากการบริหารจัดการจราจรจากรถนำขบวนที่ยังไม่เป็นระบบ จึงสั่งให้เร่งแก้ไข และคาดโทษ

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากรณีของ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในชั่วโมงเร่งด่วนและฝนตก จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และสุดท้ายท่านก็ได้ออกมาขอโทษ