ข่าวทหาร เคลื่อนย้ายรถถัง

กองพลทหารม้ากำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จากลพบุรีไปสระบุรี

กองพลทหารม้ากำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จากลพบุรีไปสระบุรี เพจเฟซบุ๊ก ‘ข่าวทหาร’ แจ้งกำหนดการณ์ กรณีที่กองพลทหารม้าที่ 2  รักษาพระองค์ จะทำการเคลื่อนย้ายุทโธปกรณ์ จากพื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลับที่ตั้งปกติ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี…

Home / NEWS / กองพลทหารม้ากำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จากลพบุรีไปสระบุรี

กองพลทหารม้ากำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จากลพบุรีไปสระบุรี

เพจเฟซบุ๊ก ‘ข่าวทหาร’ แจ้งกำหนดการณ์ กรณีที่กองพลทหารม้าที่ 2  รักษาพระองค์ จะทำการเคลื่อนย้ายุทโธปกรณ์ จากพื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลับที่ตั้งปกติ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี หลังจากจบภารกิจการฝึกภาคสนาม (FTX) 

ทั้งนี้ในการเคลื่อนย้ายดังกล่าว จะประกอบไปด้วยยุทโธปกรณ์ ต่าง ๆ อาทิ รถสายพานลำเลียงพล แบบ 30 (T85) จำนวน 36 คัน, รถถังเอ็ม 60 เอ 3 จำนวน 10 คัน, รถยนต์บรรทุก 4*4 แบบ 50 จำนวน 10 คัน, รถยนต์บรรทุก 1 1/4 ตันจำนวน 1 คัน และ รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน จำนวน 1 คัน 

โดยจะมีกำหนดทำการเคลื่อนย้ายกลับในห้วง 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้เส้นทางการเคลื่อนย้าย จากพื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี – สี่แยกมะนาวหวาน – สี่แยกพัฒนานิคม – สี่แยกพระบาท – เขาขาด – แยกพุแค – แยกเฉลิมพระเกียรติ – แยกห้วยบง – แยกแพะโคก – แยกเสาไห้ – บายพาสสระบุรี – สนามยิงปืนใหญ่รถถัง – ที่ตั้งปกติ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

X