ทำบุญ เดียร์น่า พลีโป ใส่บาตรพระน้องชาย ใส่บาตร

เดียร์น่า ฟลีโป สวยหวาน สวมผ้าไทยใส่บาตรพระน้องชาย อบอุ่น

เป็นนักแสดงอีกคนที่เรียกว่าสายงานบุญไม่เคยขาดจริงๆ สำหรับ เดียร์น่า พลีโป ถึงแม้จะเป็นลูกครึ่งไทย ฝรั่งเศสแต่หัวใจไทยแท้สุดๆ แถมยังหลงรักผ้าไทยเอามากๆ จะเห็นได้จากการใส่ออกงานบุญต่างๆ โดยล่าสุดก็จะเห็นภาพนางเอกสาวสายหวานในงานบวชน้องชาย รวมไปถึงโมเม้นต์ที่แสนจะอบอุ่นชวนครอบครัวออกมาใส่บาตรร่วมกัน

Home / NEWS / เดียร์น่า ฟลีโป สวยหวาน สวมผ้าไทยใส่บาตรพระน้องชาย อบอุ่น

เป็นนักแสดงอีกคนที่เรียกว่าสายงานบุญไม่เคยขาดจริงๆ สำหรับ เดียร์น่า พลีโป ถึงแม้จะเป็นลูกครึ่งไทย ฝรั่งเศสแต่หัวใจไทยแท้สุดๆ แถมยังหลงรักผ้าไทยเอามากๆ จะเห็นได้จากการใส่ออกงานบุญต่างๆ โดยล่าสุดก็จะเห็นภาพนางเอกสาวสายหวานในงานบวชน้องชาย รวมไปถึงโมเม้นต์ที่แสนจะอบอุ่นชวนครอบครัวออกมาใส่บาตรร่วมกัน

โดย เดียร์น่า ฟลีโป ได้โพสต์ข้อความว่า “อนุโมทนาบุญกับพระแม็กซิม “ปัญญาวโร” ผู้มีปัญญา และขออนุโมทนาบุญๆ กับพี่ๆ เพื่อนๆ ญาติและทุกๆ ท่านที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะ

“ใส่บาตรพระน้องชายเช้านี้ค่ะ

การใส่บาตรได้บุญอย่างไร

1.เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย จะมีคนดีมีปัญญามาคบค้าสมาคมด้วย จะมีชื่อเสียงที่ดีงาม เป็นผู้ใกล้ธรรม และเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

2.การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจอยู่กับความดี อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส รับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนาสุขมาให้” 

3.ช่วยบรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลัก ของการให้ทานที่พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ คือ เพื่อการจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และความเสียสละ

4.เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำบุญใส่บาตร ทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวร

5.เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคล อันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

6.เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อความมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

7.เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป 

8.เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วย การบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจ ดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน

9.การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤต ความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้าน พร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากIG:  dianaflipo