12 ราศี ดวงตามวันเกิด พระพุทธจตุพิธพรชัย วัดเขาแก้วชัยมงคล หัวใจพระพุทธเจ้า เสริมดวง

5 อานิสงส์ การสร้างหัวใจพระพุทธเจ้า

ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากรทุกครั้ง จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธปฏิมากร ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้พระพุทธปฎิมากรมีความสมบูรณ์ครบอาการ 32 ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ลำไส้ ตับ อีกด้วย นอกจากนี้ในความเชื่อ โบราณของล้านนายังได้มีการบรรจุน้ำมันงาบริสุทธิ์ไว้ภายในหัวใจพระอีกด้วย โดยถือเสมือนว่าน้ำมันงาบริสุทธิ์แทนเลือด ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ…

Home / NEWS / 5 อานิสงส์ การสร้างหัวใจพระพุทธเจ้า

ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากรทุกครั้ง จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธปฏิมากร ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้พระพุทธปฎิมากรมีความสมบูรณ์ครบอาการ 32 ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ลำไส้ ตับ อีกด้วย

นอกจากนี้ในความเชื่อ โบราณของล้านนายังได้มีการบรรจุน้ำมันงาบริสุทธิ์ไว้ภายในหัวใจพระอีกด้วย โดยถือเสมือนว่าน้ำมันงาบริสุทธิ์แทนเลือด ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ ทองคำ เงินบริสุทธิ์ แก้วล้ำค่า และทรัพย์สินมีค่าต่างๆบรรจุเข้าไว้ภายในหัวใจพระเจ้าอีกด้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพระพุทธศาสนา

5 อานิสงส์แห่งการสร้างหัวใจพระพุทธเจ้า

1.โรคภัยอันเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ไม่ว่าจะเกิดจาก ธาตุทั้งสี่แปรปรวน ก็ดี อุตุ โภคะ กรรมะก็ดี จะไม่บังเกิด ที่เป็นโรค ไม่สบายก็จะทุเลาเบาบางและหายไป

2. มีจิตใจที่สงบ คลายจากความรุ่มร้อนใดๆ อันเกิดจากโทสะ โมหะ โลภะ และราคะความกำหนัดใดๆที่เป็นเครื่องฉุดรั้งสภาวะจิต สิ่งทั้งหลายนี้จะคลายตัวและหมดสิ้นไป

3. เป็นผู้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจทั้งตนเอง คู่บารมี ครอบครัวและคนรอบข้าง อันได้แก่ ความรัก ได้เจอคู่บุญคู่บารมี เกื้อหนุนค้ำจุนกันตลอดภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิด ที่ศรัทธา ศีล จาคะ ไม่เสมอกัน ในคู่ในปัจจุบัน จะเข้าใจ เมตตาต่อกัน และมีสัมมาทิฏฐิเสมอกัน มีจิตใจมั่นคงในหน้าที่การงาน ดำรงความสุจริต รวมไปถึงมีจิตมั่นคงในพระพุทธศาสนาทุกภพชาติที่เกิดมาสำหรับผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ และปรารถนาที่จะเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์ ขอให้อธิษฐานกำกับให้มีความมั่นคงในคำอธิษฐานที่ตั้งใจไว้นั้นไม่เสื่อมคลาย

4. ซึ่งหัวใจพระเจ้าได้บรรจุในองค์พระ จึงเป็นการได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ได้อีกด้วย อานิสงส์ย่อมไม่มีประมาณ ถือเป็นวิหารทานอย่างหนึ่ง อานิสงส์จะติดตามและเกื้อหนุนเราไปทุกๆวันตราบจนองค์พระนี้จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ซึ่งคงเกือบหรือตลอดชีวิตเราก็ว่าได้

5. เรายังได้อานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูป เพราะบรรจุในองค์พระทำให้องค์พระสมบูรณ์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ร่างกายสมบูรณ์ครบอาการ 32 ผิวพรรณงามเปล่งปลั่ง ไม่แก่เร็วความเป็นอยู่ดี มั่งคั่ง ทำมาค้าขึ้น มักจะได้ลาภลอยอยู่บ่อยๆไปไหนก็มักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็น ใครเห็นใครก็รัก พูดจาอะไรก็จะเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่นับหน้าถือตาชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่สวยทั้งรูปกายและรูปสมบัติ

โอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง หัวใจพระพุทธเจ้าสร้างจากเงินแท้ เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระนอนพระพุทธจตุพิธพรชัย ขนาดองค์ยาว 9 เมตร ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล จ.สุโขทัย ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งเสลี่ยม เลขบัญชี 020-256-174-499 ชื่อบัญชี พระครูชัยรัตนบรรพต

ภาพและข้อมูลโดย
พระอาจารย์ภูไทย ปภากโร
(พระครูชัยรัตนบรรพต)
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย