วัดอินทารามวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เชิญร่วมบุญใหญ่ บูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูป 32 องค์

     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์ ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565…

Home / NEWS / เชิญร่วมบุญใหญ่ บูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูป 32 องค์

     ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์ ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.09 น.

โดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์ สมัยอยุธยา ธนบุรีเเละรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยเเละผู้มีจิตศรัธรา ร่วมงานบุญใหญ่ตามรายละเอียด ทั้งนี้สามารถติดตามโครงการเเละกิจกรรมของมูลนิธิฯได้ที่

facebook มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาโท อาวุธ หลำเพ็ชร
โทร. 08 0941 5536