วัดอินทาราม หลวงพ่อโต อยุธยา

ร่วมบุญปิดทององค์หลวงพ่อโต วัดอินทาราม อยุธยา

วัดอินทาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดอินท์” สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสันนิฐานว่า สมเด็จพระอินทราชาเจ้า หรือ สมเด็จพระนครินทราธิราช เป็นผู้สร้าง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จึงประมาณปีสร้างวัดไว้เพื่อเป็นหลักในการศึกษาค้นคว้า คือประมาณ พ.ศ. 2310 เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกตีแตก…

Home / NEWS / ร่วมบุญปิดทององค์หลวงพ่อโต วัดอินทาราม อยุธยา

วัดอินทาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดอินท์” สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยสันนิฐานว่า สมเด็จพระอินทราชาเจ้า หรือ สมเด็จพระนครินทราธิราช เป็นผู้สร้าง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จึงประมาณปีสร้างวัดไว้เพื่อเป็นหลักในการศึกษาค้นคว้า คือประมาณ พ.ศ. 2310 เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกตีแตก วัดนี้ก็ถูกข้าศึกทำลายและกลายสภาพเป็นวัดร้างไป ต่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปลายราชกาลที่ 5 ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริย์ติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถของวัดอินทารามแห่งนี้ ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นระยะเวลานานเมื่อปี 2554 ปัจจุบันองค์หลวงพ่อโตเริ่มเกิดการเสียหายและทองที่ปิดไว้เกิดการหลุดร่อนปริแตกขึ้นอีกครั้ง จึงขอเชิญช่วนท่านผู้มีใจบุญกุศล มาร่วมด้วยช่วยกันบูรณะปิดทององค์หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถวัดอินทารามในครั้งนี้ 

ตามความเชื่อ อานิสงส์การบูรณะปิดทองพระพุทธรูป ส่งเสริมให้ผู้ทำบุญมีความงดงาม ผู้คนหลงรัก มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต  มีอำนาจ วาสนา บารมี บริวารดี มีความรุ่งเรืองก้าวหน้า มีความร่มเย็นเป็นสุข สติปัญญาดี เป็นผู้นำที่ดี มากความสามารถ

เยี่ยมชมวัด ติดตามข้อมูลข่าวสารวัดอินทาราม
http://www.watintaram.org/
https://www.facebook.com/InTaRamAyutthaya

โทร. 063 669 5851
พิกัดเส้นทาง : https://goo.gl/maps/DwffazMWvfq4QiDm7