สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พิธีเคลื่อนสรีระ “สมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

พิธีเคลื่อนสรีระเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มายังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

Home / NEWS / พิธีเคลื่อนสรีระ “สมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

ประเด็นน่าสนใจ

  • พิธีเคลื่อนสรีระเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
  • หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง และได้มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 85 ปี
  • ท่ามกลางมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยทุกคนที่เข้าร่วมต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้างาน

วันนี้ (17 มี.ค. 65) เมื่อเวลา 09.00 น. วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พิธีเคลื่อนสรีระเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง และได้มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 85 ปี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มายังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

ทั้งนี้คณะสงฆ์วัดบวรฯ มีการเตรียมสถานที่บริเวณชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ ในการตั้งสรีระสังขาร สมเด็จพระวันรัต โดยมีศิษยานุศิษย์และประชาชนเดินทางมาจากทั้งในและนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแถวรอรับสรีระสังขาร สมเด็จพระวันรัต ถวายความอาลัยกับการสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 โดยทุกคนที่เข้าร่วมต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้างาน

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X