ซาอุดีอาระเบีย ทำงานซาอุ ทำงานต่างประเทศ แรงไทย

แรงงานเฮ!! ครม.เห็นชอบข้อตกลงจัดหาแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ

ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Home / NEWS / แรงงานเฮ!! ครม.เห็นชอบข้อตกลงจัดหาแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
  • เพื่อจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • อาทิ สาขาก่อสร้างและบริการ รวมทั้งข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้าน เช่น แม่บ้าน คนขับรถ พี่เลี้ยงเด็ก คนสวน เป็นต้น

วานนี้ (1 มี.ค.65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงานของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและแรงงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานระหว่างกันที่เป็นธรรม แรงงานได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

นายสุชาติ กล่าวว่า ข้อตกลงด้านแรงงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงาน และได้หารือทวิภาคีร่วมกับ นายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮิ (Ahman Sulaiman ALRajhi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สาระสำคัญของข้อตกลง 2 ฉบับ ดังกล่าว เป็นข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เช่น สาขาก่อสร้างและบริการ รวมทั้งข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เช่น แม่บ้าน คนขับรถ พี่เลี้ยงเด็ก คนสวน เป็นต้น

“ร่างข้อตกลงด้านแรงงานฯ ทั้งสองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ส่งผลให้แรงงานมีรายได้และได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด