นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ประชุมสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สินค้าแพง เงินเฟ้อ

นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

นายกรัฐมนตรี เผย ปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น เกิดขึ้นทั่วโลก ย้ำที่ผ่านมารัฐบาลมาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด

Home / NEWS / นายกฯ ชี้ราคาสินค้าขึ้นเป็นทั่วโลก แจงสาเหตุเงินเฟ้อในประเทศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรี เผย ปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น เกิดขึ้นทั่วโลก ย้ำที่ผ่านมารัฐบาลมาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอด
  • ระบุ สาเหตุภาวะเงินเฟ้อ มาจากปัจจัยทางสาธารณสุข อาทิ การปิดประเทศ การขนส่งหยุดชะงัก เมื่อสินค้าขาดตลาด สินค้าก็สูงขึ้น
  • ชี้สถานการณ์นี้ยังมีอยู่อีกซักพัก ซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญกับการทุเลาสถานการณ์ให้มากที่สุด

วานนี้ (17 ก.พ.65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงถึงข้อกล่าวหาจากฝ่ายค้าน ประเด็นราคาสินค้าสูงขึ้นและเงินเฟ้อ

ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สินค้ามีราคาแพงขึ้น แต่ราคาแพงขึ้นทั่วโลก เมื่อดูตัวเลขเงินเฟ้อเปรียบเทียบแต่ละประเทศ จะเห็นว่า เงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในปี 2564 ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ในเอเชีย ปี 2564 ญี่ปุ่น เงินเฟ้อ 2.6% มาเลเซีย เงินเฟ้อ 2.5% เวียดนามเงินเฟ้อ 1.9% และไทย เงินเฟ้อ 1.2% ยืนยันและเน้นย้ำว่ามันเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะไทย

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปที่ทุกภาคส่วน ต้นทุนเท่าไหร่ ควรขายเท่าไหร่ รัฐบาลทยอยแก้ไขมาตามลำดับ ตามมาตรการแก้ไข การที่สินค้าอยู่ที่เงินเฟ้อ อยู่ที่การแก้ไข เป็นเหตุการที่เกิดขึ้นทั่วโลก จากสถานการณ์โควิด ไทยมีมาตรการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าหลายประเทศ รัฐบาลช่วยลดภาระสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนอยู่รอดให้ได้ เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาแล้ว ทำมาโดยตลอด และทำต่ออย่างเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ยังมีอยู่อีกซักพัก ซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญกับการทุเลาสถานการณ์ให้มากที่สุด ช่วยกันทำความเข้าใจ อธิบาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภาวะเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก ทำให้สินค้าและบริการที่สูงขึ้นไปด้วย สาเหตุที่เกิดเงินเฟ้อทั่วโลกมาจากหลายปัจจัย สาเหตุหนึ่งมาจากปัจจัยทางสาธารณสุข อาทิ การปิดประเทศ การขนส่งหยุดชะงัก เมื่อสินค้าขาดตลาด สินค้าก็สูงขึ้น และจากการฉวยโอกาสของบุคคลบางส่วน วิกฤตโควิด นำไปสู่เงินเฟ้อมากขึ้นในปี 2564 การผลิตและความต้องการสินค้าและบริการของโลกเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปกติอย่างมาก และไม่สมดุล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ

สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อทั่วโลก มาจากหลายปัจจัย ได้แก่

1.ด้านสาธารณสุข โควิดทำให้หลาย ๆ ประเทศ หลาย ๆ เมืองมีมาตรการปิดเมือง จำกัดการเดินทาง จำกัดการทำกิจกรรม จำกัดการออกจากบ้าน และมีการปิดใหญ่ ปิดย่อย ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภาคการผลิตไม่สามารถผลิตได้อย่างที่เคย การขนส่งหยุดชะงัก ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ได้รับผลกระทบทั้งหมด

และเมื่อสินค้าขาดตลาด ราคาก็จะสูงขึ้น ตามกลไกตลาด และการฉวยโอกาส ของคนบางส่วน เรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือ ค่าขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือเติบโตสูงขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากการถูกจำกัดการเดินทาง และการขนส่งสินค้าหยุดชะงัก

2.กำลังซื้อที่สูงขึ้น ทำให้เกิดเงินเฟ้อ จากการที่รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก มีนโยบายหรือมาตรการให้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน และกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงการปิดเมือง ปิดประเทศ จึงส่งผลให้ กำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากรวดเร็ว นอกจากนี้ รัฐบาลทั่วโลก ได้กู้เงินมาใช้กระตุ้นและรักษาเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด (มากกว่า 10% ของ GDP ต่อปี) ในภาพรวมถือเป็นการใช้เงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น คนก็เริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งในเวลาที่ผลิตสินค้าได้น้อยลง ขนส่งได้ช้า แต่ในขณะเดียวกันกลับเกิดกำลังซื้อมหาศาล ถึงแม้จะชั่วคราวและไม่ได้เกิดในทุกสินค้า แต่ก็ทำให้ราคาสินค้าหลัก ๆ ทั่วโลก มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและแรงมาก