จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางม้าลาย ทางม้าลาย 3 มิติ

ทางม้าลาย 3 มิติ ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วจุฬาฯ

ทางม้าลาย 3 มิติ ผลงานของทีม “ Color Chart Cross“ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ออกแบบส่งเข้าประกวด

Home / NEWS / ทางม้าลาย 3 มิติ ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วจุฬาฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ทางม้าลาย 3 มิติ ผลงานของทีม “ Color Chart Cross“ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ออกแบบส่งเข้าประกวด
  • เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนทางเท้าและผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนิสิต บุคลากร พื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์
  • โครงการ 3D CROSSWALK (ทางม้าลาย 3 มิติ) อยู่ภายใต้โครงการ Samyan Smart City ในการพัฒนาด้าน SMART LIVING

วันนี้ ( 2 ก.พ. 65 ) ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารจามจุรีสแควร์ กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มี “ ทางม้าลาย 3 มิติ “ โดยเป็นผลงานของทีม “ Color Chart Cross“ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ออกแบบส่งเข้าประกวด

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงนำมาจัดทำเป็นทางม้าลาย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนทางเท้าและผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนิสิต บุคลากร ผู้อยู่อาศัยและคนในพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์

ทั้งนี้ทีมข่าวได้สอบถาม นิสิตนักศึกษาและผู้ที่เดินไปมาทางบริเวณดังกล่าว ว่าเป็นไปได้ไหมหากนำทางม้าลาย 3 มิติแบบนี้ แทนที่ทางม้าลายขาวดำของเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างความปลอดภัย โดย นักศึกษาคนแรกบอกว่า หากนำไปใช้ก็ดี เพราะมีสีสะดุดสายตา แต่เมื่อมองดูแล้วลักษณอาจดูไม่เหมือนทางม้าลาย หากนำไปใช้จริง ควรทำป้ายสัญลักษณ์บอกให้ชัดเจน

ขณะเดียวกันประชาชนที่เดินข้ามทางม้าลายนี้ บอกกับทีมข่าวว่า ตัวเองเป็นคนขับรถยนต์หากนำ นำทางม้าลาย 3 มิติแบบนี้ไปใช้จริง มองว่าไม่เหมาะสม เพราะสีแบบนี้อาจจะทำให้กวนสายตา หรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะเหมาะกับถนนในชุมชน หรือ สวนสาธารณะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางม้าลาย 3 มิติจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ 3D CROSSWALK เป็นการจัดการประกวดที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ พื้นที่ที่มีการเพนท์ทางม้าลาย 3 มิติ ประกอบด้วย พื้นที่สยามสแควร์ จำนวน 1 จุด สวนหลวง สามย่าน จำนวน 3 จุด และภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย

  • จุดที่ 1 ทางเชื่อมระหว่างอาคารจามจุรีสแควร์ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • จุดที่ 2 ทางข้ามหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จุดที่ 3 ทางเชื่อมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กับสวนหลวงสแควร์ จุฬาฯ ซอย 12
  • จุดที่ 4 ทางเชื่อมระหว่างอาคารจามจุรี 9 กับสนามกีฬาจุฬาฯ
  • จุดที่ 5 สยามสแควร์ บริเวณสยามสแควร์ ซอย 3
  • จุดที่ 6 จุฬาฯซอย 9 บริเวณทางเชื่อมจุฬาฯ ซอย 9 กับศูนย์การค้า I’m Park
  • จุดที่ 7 ทางเชื่อมระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์​

ปัจจุบันมีการเพ้นท์ทางม้าลายแล้ว 3 จุดคือ ที่สยามสแควร์ ทางเชื่อมระหว่างอาคารจามจุรีสแควร์ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และทางเชื่อมระหว่างอาคารจามจุรี 9 กับสนามกีฬาจุฬาฯ

สำหรับโครงการ 3D CROSSWALK (ทางม้าลาย 3 มิติ) อยู่ภายใต้โครงการ Samyan Smart City ในการพัฒนาด้าน SMART LIVING เป็นการส่งเสริมด้านการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ โครงการออกแบบทางม้าลาย 3 มิติ 3D CROSSWALK”

ภาพ : วิชาญ โพธิ