ประชุมสภา รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญ

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน

Home / NEWS / [ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน
  • ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ
  • ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หนุนยกเลิก ส.ว.ให้อำนาจ ส.ส. เลือกนายก
  • จะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 17 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น.

วันนี้ (16 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ โดยได้มีกำหนดกรอบเวลาการประชุม 1 วัน เวลาในการอภิปราย 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ฝ่ายค้าน 5 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 5 ชั่วโมง ฝ่ายวุฒิสภา 5 ชั่วโมง ผู้เสนอร่าง 3 ชั่วโมง และจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 17 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น.

โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หนุนยกเลิก ส.ว.ให้อำนาจ ส.ส. เลือกนายก โดยสาระสำคัญ ยกเลิกมาตร 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตร 159 วรรคแรก เพิ่มมาตร 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตร 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279