กรุงเทพมหานคร คลองช่องนนทรี สาธารณะคลองช่องนนทรี

กทม. เปิดโครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” (Regenerative Bangkok)

Home / NEWS / กทม. เปิดโครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต”

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” (Regenerative Bangkok)
  • เพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวในย่านต่าง ๆ เขตกรุงเทพมหานคร
  • เชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ยาวตลอดทั้งคลองช่องนนทรี

วันนี้ (28 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” (Regenerative Bangkok) เพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวในย่านต่าง ๆ เขตกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน เปิดเผยว่า โครงการ “ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต” เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ ใช้หลักการฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว ให้เป็นตัวเชื่อมโยงย่านต่าง ๆ นำร่องพัฒนา 5 โครงการ โดยโครงการแรกที่จะเริ่มเปิดใช้ก่อนคือ “โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี”

ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง หรือ Linear Park เชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ยาวตลอดทั้งคลองช่องนนทรี จากถนนสุรวงศ์จนถึงถนนพระรามที่ 3 ระยะทางกว่า 4.5 กิโลเมตร กลายเป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และเชื่อมต่อการสัญจรด้วยทางเท้าด้วย

ทั้งนี้ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี จะเป็น ”สวนสาธารณะคลอง” แห่งแรกของไทย กำหนดเสร็จสิ้นพร้อมให้บริการในช่วงปลายปี 2564

ภาพ : กฤติกร จิตติอร่ามกูล

X