17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวระยะที่ 1 มาตรการโควิด-19

เปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวในพท.นำร่องฯ

เริ่ม 1 พ.ย. นี้

Home / NEWS / เปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวในพท.นำร่องฯ

ประเด็นสำคัญ

 • ประกาศพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้
 • พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่อง ที่ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีกด้วย

จากมาตรการเปิดประเทศรวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีการออกประกาศในการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการกำหนดเพิ่มรวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด

นอกจากนี้ ในประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ที่กล่าวถึงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อเอื้อให้มีการท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้น ยังได้ให้มีการยกเลิกเคอร์ฟิว ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง โดยมีผลตั้งแต่หลัง 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามในบางจังหวัด มีการกำหนดเฉพาะอำเภอ ในการเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี เฉพาะพื้นที่ อ.บางละมุง เมืองพัทยา , อ.เกาะสีชัง เป็นต้น

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 • กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดชลบุรี
  (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ
  อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)
 • จังหวัดเชียงใหม่
  (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)
 • จังหวัดตราด
  (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)
 • จังหวัดบุรีรัมย์
  (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดเพชรบุรี
  (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
  (เฉพาะเกาะพยาม)
 • จังหวัดระยอง
  (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 • จังหวัดเลย
  (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
 • จังหวัดสมุทรปราการ
  (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
 • จังหวัดหนองคาย
  (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ)
 • จังหวัดอุดรธานี
  (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

ที่มา :

 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0007.PDF
X