พระบรมฉายาลักษณ์

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 ภาพ
  • เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชุดใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 ภาพ 

สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เชิญไปเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี 

โดยสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ คลิก


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

เปิดพิพิธภัณฑ์ของโบราณ-พระบรมฉายาลักษณ์ หลังใช้เวลากว่า 20 ปี สะสม

เปิดพิพิธภัณฑ์ของโบราณ-พระบรมฉายาลักษณ์ หลังใช้เวลากว่า 20 ปี สะสม

ชาวพิษณุโลกใช้เวลากว่า 20 ปี สะสมของโบราณ-พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาล 10 พร้อมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้ชมฟรี ทุกเสาร์-อาทิตย์ พันโทเกียรติกุล ก่อพงศาสตร์ หรือ ผู้พันไก่…

X