ตม.เกาหลี เกาหลี

ตม.เกาหลี เปิดรายงานตัวกลับสมัครใจ ไม่เสียค่าปรับ-ไม่ห้ามเดินทางเข้า

ประกาศมาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เกาหลี ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เปิดให้รายงานตัวกลับโดยสมัครใจ โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ *ตั้งแต่วันที่ 1…

Home / NEWS / ตม.เกาหลี เปิดรายงานตัวกลับสมัครใจ ไม่เสียค่าปรับ-ไม่ห้ามเดินทางเข้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่อยู่เกินวีซ่า
  • เปิดให้รายงานตัวกลับโดยสมัครใจ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ประกาศมาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เกาหลี ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เปิดให้รายงานตัวกลับโดยสมัครใจ โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ

*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อรายงานตัวเดินทางกลับ

  • 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะเสียค่าปรับ 30%
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะเสียค่าปรับ 50%
  • ผู้ที่ถูกจับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า
  • ผู้ที่ถูกจับและอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะเสียค่าปรับ 20 ล้านวอน

*ผู้ที่จ่ายค่าปรับก่อนกลับประเทศ ไม่ห้ามเดินทางเข้าประเทศ

  • ตม.จะตรวจสอบก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศเช่นเดิม

ผู้ที่เดินทางกลับและไม่จ่ายค่าปรับ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 จะห้ามเข้า 1-10 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะห้ามเข้า 3-10 ปี

ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 นายจ้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลาง และขนาดย่อม หากสมัครใจแจ้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับ และอนุญาต ให้จ้างแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายได้ชั่วคราว

ที่มา : http://www.immigration.go.kr/immigration/1473/subview.do…

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul