ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรือ

ประมวลภาพ ประชาชนร่วมชม “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

ที่หอประชุมกองทัพเรือ ประชาชนเดินทางร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ต่างพากันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสแตนให้กับประชาชนได้นั่งรับชมด้วย ส่วนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจค้นอาวุธ และตรวจบัตรประชาชน พาสปอร์ต ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ และเข้าชมได้บริเวณวัดอรุณฯ…

Home / NEWS / ประมวลภาพ ประชาชนร่วมชม “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  • ประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  • จิตอาสาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชน

ที่หอประชุมกองทัพเรือ ประชาชนเดินทางร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ต่างพากันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสแตนให้กับประชาชนได้นั่งรับชมด้วย ส่วนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจค้นอาวุธ และตรวจบัตรประชาชน พาสปอร์ต ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ และเข้าชมได้บริเวณวัดอรุณฯ ที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ และจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีฯครั้งนี้

นอกจากนี้ จิตอาสาชาวต่างประเทศ ได้เดินแจกน้ำให้กับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 อยู่บริเวณเกาะกลางท่าช้าง ถนนมหาราช ที่ประชาชนเริ่มมาจับจองพื้นที่ ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว