ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี รัฐบาล เวนคืนที่ดิน เศรษฐกิจ

นายกฯ ย้ำ! รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อนใจหนักกว่าประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่…

Home / NEWS / นายกฯ ย้ำ! รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อนใจหนักกว่าประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่-กาญจนบุรี มอบค่าเวนคืนที่ดินประชาชน
  • ย้ำโครงการนี้ยกระดับรายได้ประชาชน แก้ปัญหาจราจรติดขัด
  • ชี้เมื่อโลกปรับ ทุกคนก็จะต้องเปลี่ยน ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อนใจหนักกว่าประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 14 ต.โพร่งมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร

เพื่อเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคตะวันตก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินค่าเวนคืนที่ดินเพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย วงเงิน 99.91 ล้านบาท และกรมทางหลวงจะทยอยจ่ายค่าเวณคืนให้แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การจ่ายค่าเวนคืนที่ดินต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่

เป็นงานของรัฐบาลที่ลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ เป็นการบรรเทาปัญหาจราจรที่ติดขัด

เพราะปริมาณรถในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้รัฐบาลคำนึงถึงการจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน

ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อปรับให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง สร้างรายได้ในพื้นที่

ซึ่งยอมรับว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลก็ร้อนใจกว่าอีก เพราะต้องหาแนวทางแก้ไขด้วยวิธีคิดใหม่ ทำใหม่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน และทำความเข้าใจกับสถานการณ์การค้าโลก ที่ส่งผลกระทบไปยังทุกประเทศ

ดังนั้นเมื่อโลกปรับ ทุกคนก็จะต้องเปลี่ยน อย่ามัวมาวิ่งไล่หรือวิ่งตามตนเอง เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรักความสามัคคี โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าโครงการนี้ที่เหลืออยู่ จะประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และประชาชนได้ประโยชน์

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุ ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม

โดยการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จะแล้วเสร็จและคาดสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566

มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ผ่านพื้นที่ ครอบคลุม 4  จังหวัด

ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธาซึ่งแบ่งออกเป็น 25 สัญญา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

X