NUG รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ เมียนมา

รบ.เอกภาพแห่งชาติ ของเมียนมา ประกาศปฏิวัติปชช. ล้มรัฐบาลทหาร

นำโดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ของเมียนมา

Home / NEWS / รบ.เอกภาพแห่งชาติ ของเมียนมา ประกาศปฏิวัติปชช. ล้มรัฐบาลทหาร

ประเด็นสำคัญ

 • รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา ประกาศดีเดย์ ปฏิวัติประชาชน ต่อสู้กับรัฐบาลทหารของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย แล้ว
 • โดยเริ่มต้นวันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) เป็นวันแรกของการเริ่มต้นในการต่อสู้
 • มีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ ขอให้ประชาชนงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น เตรียมเสบียงอาหาร ยารักษาโรคและของจำเป็นอื่น ๆ
 • เรียกร้องให้จนท. ภายในรัฐบาลทหาร ลาออก และเข้าร่วมกับรัฐบาล NUG

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government – NUG) ของเมียนมา ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มของนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย ได้แถลงการณ์ประกาศเริ่มต้นสงครามประชาชนเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทหารของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย แล้ว โดยกำหนดให้วันนี้ ( 7 ก.ย.) เป็นวัน D-Day ของการเริ่มปฏิวัติประชาชนในครั้งนี้

โดยนาย ดู่หว่า ละชี ละ ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการณ์ประธานาธิบดี ในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ของเมียนมา ได้ปรากฎตัวผ่านทางสื่อฯ โดยได้ประกาศเจตนารมย์ในการปฏิวัติประชาชนในครั้งนี้ โดยในประกาศฉบับแรก มีรายละเอียดดังนี้

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 กัมภาพันธ์ 2564 กลุ่มทหารที่นำโดยพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และได้จัดตั้งรัฐบาลเผด็จการทหาร นำมาสู่ความทุกข์ของประชาชน นับตั้งแต่นั้น ได้มีการใช้กำลังทหารเข้าทำร้ายประชาชนที่ออกมาชุมนุมโดยสงบ มีการจับกุม คุมขัง และให้ความรุนแรงในการจับกุมประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา กองกำลังของรัฐบาลทหาร ได้เข้ายึดและควบคุมพื้นที่ที่ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่อาศัย วัด-ศาสนสถาน โรงพยาบาล และคุกคามต่อประชาชน ด้วยการส่งกำลังทหาร ในการจับกุมตัว สังหาร ปล้นทรัพย์สินของประชาชนตลอดมาอย่างไร้มนุษยธรรม

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องประกาศว่า

 1. วันนี้ คือวันเริ่มต้นที่ประชาชนจะต่อสู้กับเผด็จการทหาร เป็นการปฏิวัติประชาชน โดยประชาชนชาวเมียนมาที่เห็นว่าสมควรที่จะลุกขึ้นสู่เผด็จการทหารของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลายทั่วทั้งประเทศ
 2. กองกำลังของประชาชนจะเป็นกำลังหลัก ในการกำหนดเป้าหมาย และต่อสู้กับเผด็จการทหาร
 3. ขอให้คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทหารลาออกทั้งหมดโดยทันที
 4. กองกำลังป้องกันประชาชน (Public Defense forces :PDF) จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามกฎแห่งสงคราม และกฎระเบียบของกองกำลังประชาชน
 5. กองกำลังป้องกันประชาชน หรือ PDF เป็นกองกำลังของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของตน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปกครอง
 6. ประชาชน ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นไม่ควรเดินทางออกนอกที่ตั้ง และควรเตรียมเสบียงอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับตนเองและครอบครัว และโปรดช่วยให้การสนับสนุนกองกำลังป้องกันประชาชน รวมถึงกองกำลังพันธมิตรอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทำได้
 7. ขอให้กองกำลังชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมกันต่อสู้กับรัฐบาลทหารของ พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย และปกป้องพื้นที่ภายใต้การปกครองของตนเอง
 8. ขอให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหาร และระบอบเผด็จการ โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้
 9. โดยนับตั้งแต่วันนี้ กองกำลังของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและกลุ่มชาติพันธุ์จะเข้าต่อสู้กับรัฐบาลทหาร ศัตรูของประชาชนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 10. การปฏิวัติประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการปฏิวัติเพื่อสร้างความยุติธรรม ความสงบและสันติสุขในชาติ ที่มีความจำเป็นการสร้างชาติอีกครั้งหนึ่ง
 11. การการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเชื่อว่า ประเทศเพื่อนบ้าน, กลุ่มชาติอาเซียน และประชาคมโลกเข้าใจถึงความจำเป็นการครั้งนี้
 12. การปฏิวัติประชาชนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอให้ทหาร ตำรวจ รวมถึงเข้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย ลาออก และมาเข้าร่วมกับกองกำลังป้องกันประชาชนให้เร็วที่สุด
 13. นับตั้งแต่วันนี้ไป ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหาร ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป
 14. ผู้ที่เสียสละในการปฏิวัติประชาชนในครั้งนี้ จะได้รับการจดจำในฐานะวีรบุรุษของประเทศ

เพื่ออนาคตของประเทศชาติประชาชนทั้งชาติจะรวมกันเป็นหนึ่ง ในการต่อสู้ ปฏิวัติประชาชนในครั้งนี้ ด้วยความเป็นเอกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และด้วยจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง

พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย และระบบเผด็จการ จะถูกลบล้างออกไปจากประเทศเมียนมาอย่างสมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลตามระบบประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้ง ที่มีประชาชนได้รับความเสมอภาค เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากนานาอีกครั้งบนโลกใบนี้

การปฏิวัติประชาชนจะได้ชัยชนะ

หลังจากที่ได้มีการอ่านประกาศการปฏิวัติประชาชนของนาย ดู่หว่า ละชี ละ รักษาการณ์ปธน. แห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) แล้ว ก็ได้มีประกาศตามออกมาอีก คือ ได้มีการออกประกาศภาวะฉุกเฉิน ในการต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลทหาร ของ พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย และยังได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดของกองทัพปกป้องประชาชน โดยประกอบไปด้วย

 • การให้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
 • มีความจงรักภักดีต่อกองทัพปกป้องประชาชน
 • ให้รักษาอาวุธที่ใช้ต่อสู้เท่าชีวิต
 • หากมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประชาชน ให้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • ห้ามทรมาน สังหาร เชลย โดยให้ควบคุมตัวไว้ในที่ที่เหมาะสม
 • ห้ามทำร้าย-ล่วงละเมิดผู้หญิง
 • สิ่งของที่ยึดได้จากศัตรู ขอให้รายงานและนำส่งต่อผู้บังคับบัญชา หรือทางกองทัพปกป้องประชาชน

รู้จักรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government – NUG)

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ของเมียนมา คือรัฐบาลที่มีการประกาศจัดตั้งจากรวมตัวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในหลายๆ กลุ่มเช่น กลุ่มจากสมาชิกพรรค NLD ของนางอองซาน ซู จี กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ร่วมกับแนวร่วมกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศเมียนมา ได้ออกมาร่วมกันประกาศจัดตั้งรัฐบาลขึ้น เมื่อ 16 เม.ย. 2564

โดยในระยะแรกหลายฝ่ายมองว่าเป็น เพียงการจัดตั้งรัฐบาลเงา ขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศ แต่ในภายหลังรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ มีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อย ทำให้หลายฝ่ายยกระดับให้เป็น “รัฐบาลพลัดถิ่น” ที่มีการจัดตั้งขึ้น เนื่องจากหลายคนที่อยู่ในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา อยู่ในระหว่างการหลบหนี และไม่เปิดเผยที่อยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากการตามล่าตัวของรัฐบาลทหาร ภายใต้การนำของ พล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย

ซึ่งตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา ยังคงมีความเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง แต่การรวมตัวเคลื่อนไหวทำได้ยาก เนื่องจากการปราบปรามของรัฐบาลทหารที่เข้มงวด เด็ดขาด ทำให้การเรียกร้องต่าง ๆ ทำได้ยากขึ้น ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ต่อมาได้มีการประกาศจัดตั้งกองกำลังปกป้องประชาชน เพื่อโจมตีและต่อสู้กับรัฐบาลของพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย เพื่อตอบโต้การปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง โดยที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการเปิดสถานีวิทยุ NUG ที่จะมีการออกอากาศ เพื่อเคลื่อนไหว ต่อสู้กับรัฐบาลพล.อ.อาวุโสมิน อ่อง ลาย

และการออกมาประกาศในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศครั้งสำคัญที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและกระแสของการต่อสู้ในประเทศเมียนมา ให้ยกระดับเพิ่มสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง


ที่มา

 • https://www.facebook.com/NUGmyanmar/
 • https://www.nugmyanmar.org