คดีผู้กำกับโจ้ คลุมถุงดำ

ซูเปอร์โพล เผย 98% คนไม่เชื่อมั่นแถลง ‘คดีผู้กำกับโจ้’ เหมือนมีการตัดตอน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม กรณี 'คดีผู้กำกับโจ้' สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าว เหมือนการตัดตอน

Home / NEWS / ซูเปอร์โพล เผย 98% คนไม่เชื่อมั่นแถลง ‘คดีผู้กำกับโจ้’ เหมือนมีการตัดตอน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม กรณี ‘คดีผู้กำกับโจ้’ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ
  • ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าว เหมือนการตัดตอน
  • ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจภาคสนาม กรณี ‘คดีผู้กำกับโจ้’ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ จาก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,091 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 – 28 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 98.9 ระบุ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

  • ร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าว เหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ
  • ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ
  • ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง
  • ร้อยละ 92.0 ระบุ ต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหารศุลกากร และอื่น ๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม