ข่าวสดวันนี้ วิหารนอเทรอดาม

นั่งร้านทำพิษ! นอเทรอดามอาจต้องรอยาวถึง 2021 ก่อนได้ซ่อม

เมื่อวันพุธ(25 ธ.ค.) พระอธิการแห่งอาสนวิหารนอเทรอดามให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ามีโอกาสเพียงร้อยละ50 ที่จะรักษานอเทรอดามไว้ได้เนื่องจากนั่งร้านที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากำลังส่งผลเสียต่อโครงสร้างทรงโค้ง(vault) ของนอเทรอดามแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ชูเวต์ระบุว่ามีโอกาสร้อยละ50 ที่นั่งร้านจะล้มใส่โครงสร้างทรงโค้ง3 โครงเพราะฉะนั้นตอนนี้อาสนวิหารกำลังอยู่ในสภาพเปราะบางอย่างยิ่ง บางส่วนของท่อนั่งร้านราว50,000 ท่อที่ไขว้กันไปมาด้านหลังนอเทรอดามได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การเคลื่อนย้ายท่อนั่งร้านออกโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าเดิมจึงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของงานบูรณะช่วงต้น เมื่อวันพุธที่ผ่านมา(25 ธ.ค.) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสที่นอเทรอดามไม่ได้จัดพิธีวันคริสต์มาส ทั้งนี้อาสนวิหารนอเทรอดามซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปารีสได้ถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่15 เม.ย.…

Home / NEWS / นั่งร้านทำพิษ! นอเทรอดามอาจต้องรอยาวถึง 2021 ก่อนได้ซ่อม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วิหารนอเทรอดาม
  • งานบูรณะอาจจะยังไม่เริ่มจนกว่าจะถึงปี2021 เนื่องจากปัจจุบันอาสนวิหารยังคงอยู่ในอันตรายจนกว่าจะสามารถย้ายนั่งร้านที่เหลือออกไปจนหมด

เมื่อวันพุธ(25 ..) พระอธิการแห่งอาสนวิหารนอเทรอดามให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ามีโอกาสเพียงร้อยละ50 ที่จะรักษานอเทรอดามไว้ได้เนื่องจากนั่งร้านที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากำลังส่งผลเสียต่อโครงสร้างทรงโค้ง(vault) ของนอเทรอดามแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส

ชูเวต์ระบุว่ามีโอกาสร้อยละ50 ที่นั่งร้านจะล้มใส่โครงสร้างทรงโค้ง3 โครงเพราะฉะนั้นตอนนี้อาสนวิหารกำลังอยู่ในสภาพเปราะบางอย่างยิ่ง

บางส่วนของท่อนั่งร้านราว50,000 ท่อที่ไขว้กันไปมาด้านหลังนอเทรอดามได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การเคลื่อนย้ายท่อนั่งร้านออกโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากไปกว่าเดิมจึงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของงานบูรณะช่วงต้น

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา(25 ..) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสที่นอเทรอดามไม่ได้จัดพิธีวันคริสต์มาส

ทั้งนี้อาสนวิหารนอเทรอดามซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงปารีสได้ถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่15 เม.. อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีสถาปัตยกรรมโกธิคแบบฝรั่งเศสที่งดงามที่สุดโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนนอเทรอดามราว12 ล้านคน