กฎหมายคุ้มครองแพทย์ ข่าวต่างประเทศ

จีนผ่านกฎหมายใหม่ คุ้มครองสิทธิ-ผลประโยชน์ของ ‘แพทย์’

จีนผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของแพทย์

Home / NEWS / จีนผ่านกฎหมายใหม่ คุ้มครองสิทธิ-ผลประโยชน์ของ ‘แพทย์’

ประเด็นน่าสนใจ

  • จีนผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของแพทย์
  • กฎหมายนี้ประกอบด้วย 7 บท และ 67 มาตรา รวมถึงกำหนดให้วันที่ 19 ส.ค. เป็นวันแพทย์ของจีน
  • กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. 2022

จีนผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของแพทย์ นับเป็นการให้การรับรองทางกฎหมายแก่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จีนสุขภาพดี (Healthy China)

คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เห็นชอบกฎหมายข้างต้นระหว่างการประชุมแบบปิด ในวันศุกร์ (20 ส.ค.) โดยกฎหมายนี้ประกอบด้วย 7 บท และ 67 มาตรา รวมถึงกำหนดให้วันที่ 19 ส.ค. เป็นวันแพทย์ของจีน

กฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. 2022 ยังกำหนดบทบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนคุณวุฒิของแพทย์ ระเบียบปฏิบัติ การฝึกอบรมและการประเมิน มาตรการสนับสนุน และความรับผิดทางกฎหมายของแพทย์

ที่มา : Xinhua

X