ใบอนุญาตครู

ครูมีประวัติละเมิดทางเพศเด็ก กมว.ไม่ออกใบอนุญาตให้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กมว. เผยเร่งดำเนินการพิจารณาโทษครูที่ทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งค้างอยู่กว่า 800 เรื่อง
  • เผย การสอบด้านจรรยาบรรณทำได้ล่าช้า เพราะต้องทำตามขั้นตอน
  • กมว. เข้ม ครูที่ขอรับใบอนุญาตฯ หากเคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก จะไม่มีการอนุมัติใบอนุญาตฯ ให้

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมว. ได้รับทราบหลักการมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจะเร่งทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพครูใหม่ และเร่งดำเนินการพิจารณาโทษครูที่ทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งยังค้างอยู่กว่า 800 เรื่อง

โดยครูรายใดที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมีความผิดวินัยกรณีไม่ร้ายแรงขั้นลหุโทษจะพิจารณาให้จบเร็วขึ้น แต่หากมีความผิดกรณีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ก็จะต้องลงโทษตามขั้นตอนให้จบสิ้นโดยเร็ว

ในอดีตการพิจารณาโทษทางวินัยครูไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ขณะนี้อยู่ระหว่างไล่พิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ทั้งหมด ซึ่งไล่อย่างไรก็ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ดังนั้นจึงต้องแยกประเภทของเรื่อง ซึ่งปี 2561-2562 สามารถยุติได้ 37 เรื่อง แบ่งเป็นยกข้อกล่าวหา 12 ราย พักใช้ใบอนุญาตฯ 10 ราย เพิกถอนใบอนุญาต 8 ราย และภาคทัณฑ์ 7 ราย

โดยสาเหตุการถูกภาคทัณฑ์และการถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรมากที่สุด คือ การตีเด็กให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเกินกว่าเหตุ การมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ

การเพิกถอนใบอนุญาตฯ มาจากสาเหตุล่วงละเมิดทางเพศ

และพักใช้ใบอนุญาตฯ มาจาก การลงโทษเด็กที่เข้าข่ายการทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจเด็ก กรณีชู้สาว และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

โดยที่ประชุม กมว. ครั้งนี้ได้หารือโทษทางวินัยครู กรณีชู้สาว และกรณีครูที่ขอรับใบอนุญาตฯ แต่ถ้าเคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แม้กระบวนการจะอยู่ในขั้นของการอุทธรณ์ แต่ที่ประชุมก็ไม่อนุมัติให้มีใบอนุญาตฯ

ส่วนสาเหตุที่การสอบด้านจรรยาบรรณทำได้ล่าช้า เพราะต้องทำตามขั้นตอน ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ จึงจะสามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเสนอลงโทษได้ตามขั้นตอน


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X