นักเรียนจ่าทหารเรือ

เปิดรับสมัครสอบ “นักเรียนจ่าทหารเรือ” ประจำปีการศึกษา 2563

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ออกประกาศสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ออกประกาศเรื่อง กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.เป็นชายโสดอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการและจะปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 หรืออาสาสมัครทหารพรานหรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น ต้องมีอายุ 21 ถึง 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2542)

3.มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรมารดาจะไม่ใช่ ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

ทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หัวข้อข่าวและประชาสัมพันธ์

  • โดยกำหนดเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 ถึง 14 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X