กระทรวงสาธารณสุข พ.ร.ก.นิรโทษกรรมวัคซีน

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมคัดค้าน “พ.ร.ก.นิรโทษกรรมวัคซีน”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ สธ.เตรียมพิจารณาออก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
  • ’อนุทิน’ ชี้แจงว่า พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจผู้ปฏิบัติงานโควิดไม่ถูกฟ้องร้อง
  • ล่าสุดทางกลุ่มภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกมาเรียกร้องคัดค้าน พ.ร.ก.นิรโทษกรรมวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก Nurses Connect หรือกลุ่มภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ได้โพสต์ข้อความ ภายหลังทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพิจารณาออก พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. … โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจผู้ปฏิบัติงานโควิดไม่ถูกฟ้องร้อง โดยทางเพจระบุว่า

คัดค้าน พ.ร.ก.นิรโทษกรรมวัคซีน

จากสถานการณ์ในวันนี้ เราพบว่าประเทศไทยนั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรสูงเป็นอันดับ2ในอาเซียน แต่สวนทางกับจำนวนการระดมฉีดวัคซีน ที่ฉีดวัคซีนเข็ม1 ไปได้เพียง 24% ของประชากรเท่านั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลลัพธ์ที่ล้มเหลวอันเป็นผลมาจากมาตรการการจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล เป็นความล้มเหลวในการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการจัดสรรวัคซีน และกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำให้ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนอยู่ในภาวะวิกฤต ประชาชน 6,259 รายเสียชีวิต

เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประชาชนอีกจำนวนมากต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก ในด้านของระบบสาธารณสุขนั้น โรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์และสถานที่เพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากพิจารณาตามบทบาทหน้าที่และจากผลงานในการบริหารจัดการโรคระบาดและวัคซีนของรัฐบาลแล้ว ก็เห็นสมควรว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในระบบสาธารณสุข จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศบค. และคณะกรรมการจัดสรรวัคซีน

แต่ทว่า กลับมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการเตรียมออก พรก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้ อันเป็นการยืนยันว่า พรก.นั้น จะเกิดขึ้นจริง โดยมีเนื้อหาใจความว่า

“กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ การจัดบริการทางแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโควิด-19 ทั้งหมด ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยไม่ต้องกังวลกับความรับผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดีของผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บุคลากรดังกล่าวก็ไม่ต้องรับผิด รวมถึงหากผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาหรือจัดหาวัคซีนมีเจตนาสุจริต การตัดสินใจดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการที่สนับสนุนในขณะนั้น กฎหมายนี้จึงเห็นควรให้ความคุ้มครองบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ยังไม่ได้มีการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด”

“ร่างกฎหมายนี้เป็นการให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้คลายความกังวล เช่น การวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล ก็ต้องทำความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้อง หากทำโดยเจตนาสุจริต ศาลก็ไม่เคยลงโทษ เราไม่ต้องการให้บรรดาแพทย์ พยาบาล มีความวิตกกังวลหากถูกฟ้องร้อง แม้จะมั่นใจว่าชนะก็ยังมีความวิตกกังวลระดับหนึ่ง เราต้องการให้แพทย์ พยาบาล มีขวัญกำลังใจเต็มที่ จะได้ทุ่มเทในการรักษาพยาบาล วัคซีนก็ต้องจัดหาเข็มสามเพื่อความปลอดภัยในการไปรักษาคนไข้ มีความกังวลให้น้อยที่สุด สุดท้ายประชาชน คนไข้ก็ได้ประโยชน์” นายอนุทินกล่าว

จากร่างพรก.ดังกล่าว คลับคล้ายคลับคลาว่านี่คือการ “นิรโทษกรรมสุดซอย ให้กับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้การสาธารสุขล้มเหลว จนประชาชนล้มตายกว่า 6 พันคน”

ซึ่งหากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์จะพบว่าประเทศไทยนั้นเคยออก พรก.และพรบ.นิรโทษกรรม ซึ่งมักจะเป็นการนิรโทษกรรมทางการเมืองหลังการทำรัฐประหารแล้วถึง 22 ครั้ง และล่าสุดเหตุการณ์ที่เรายังจำกันได้ดีคือ พรบ.นิรโทษกรรม-ปรองดองแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ที่ถูกเสนอเข้ารัฐสภา 6 ฉบับเมื่อปี 2555 ซึ่งสุดท้ายนั้นถูกถอนไปในปี 2556

ในแง่ดี การนิรโทษกรรม หรือ การยกเลิกความผิดทั้งหลายที่ได้กระทำผ่านมา ไม่เพ่งเล็งจะจับตัวบุคคลมาลงโทษให้เข็ดหลาบ เสมือนหนึ่งว่าเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน เรื่องที่แล้วมาแล้วก็ให้แล้วต่อกันไป อาจสร้างบรรยากาศการความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม เอื้อต่อการหันหน้ามาพูดคุยกัน แล้วเริ่มต้นกันใหม่อย่างสร้างสรรค์

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง การออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะทำให้การกระทำที่ผ่านมาไม่เป็นความผิดโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถกลับมาลงโทษตามความผิดที่เกิดขึ้นได้อีกเลย ไม่สามารถจะรื้อฟื้นกระบวนการหาตัวผู้กระทำความผิดและกระบวนการตามหาความจริงกลับขึ้นมาได้อีก ไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

(อ้างอิง: การนิรโทษกรรมกับสังคมไทย – ilaw เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553)

แต่ในครั้งนี้นั้นแตกต่างออกไปตรงที่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่มิได้เป็นผู้ชุมนุมทางการเมือง หากแต่เป็นการนิรโทษกรรมที่จงใจให้ผลประโยชน์กับตัวบุคคลที่บริหารงานบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดโรคระบาดได้อย่างล้มเหลว ทำให้พวกเขาไม่ต้องแบกรับความผิดจากผลการกระทำ เขากำลังจะทำให้ตัวเองปลอดมลทิน โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจากการบริหารจนระบบสาธารณสุขล้มเหลวแบบนี้

หยุดอ้างว่านี่คือการปกป้องคนทำงาน หยุดอ้างว่านี่คือการให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า เพราะบุคลากรด่านหน้า และอาสาสมัครต่างๆ ทำงานเต็มที่โดยอยู่บนมาตรฐานวิชาชีพอย่างสูงสุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้อให้ทำได้ หากท่านต้องการให้กำลังใจ จงรีบจัดสรรวัคซีน mRNA ให้พวกเขาทุกคน ไม่ใช่ต้องมากระเบียดกระเสียนเช่นนี้

และพวกท่านทั้งหลายจงหยุดอ้างว่าทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน แต่พวกท่านจงระลึกว่าเพราะการทำงานของพวกท่านนั่นเองที่นำพาประเทศและการสาธารณสุขให้ดิ่งลงเหวมาจนถึงจุดนี้ และพวกท่านนั่นแหละต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนเอง!

#คัดค้านพรกนิรโทษกรรมวัคซีน

ประชาชนทุกคนสามารถลงชื่อเพื่อคัดค้านพรก.ฉบับนี้ได้ที่ Change.org/AmnestyBill

ที่มา : Nurses Connect


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

Universal Prevention แนวคิดป้องกันโควิด-19 คืออะไร ทำได้อย่างไร ?

Universal Prevention แนวคิดป้องกันโควิด-19 คืออะไร ทำได้อย่างไร ?

Universal Prevention แนวคิดป้องกันโควิด-19 คืออะไร ทำได้อย่างไร ? ขอให้คิดว่าบุคคลที่อยู่ตัวเราอาจเป็นผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด ให้เน้นป้องกันตัวเองให้รอบด้าน

เตรียมเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ

เตรียมเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ศบค.พรุ่งนี้ผ่อนคลายเปิดบางกิจการ ด้วยการใช้มาตรการ COVID Free Program

สธ.ใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าฯ” เป็นสูตรหลักฉีดทั่วประเทศ

สธ.ใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าฯ” เป็นสูตรหลักฉีดทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นสูตรหลักฉีดให้ทั้งประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง

ปลัด สธ. ยัน รัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19

ปลัด สธ. ยัน รัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 อย.พร้อมอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางในการขอขึ้นทะเบียน หากเอกสารครบพิจารณาภายใน 30 วัน

สธ. ชี้แจงเหตุผล ทำไมต้องสั่ง “ซิโนแวค” เพิ่มอีก 12 ล้านโดส

สธ. ชี้แจงเหตุผล ทำไมต้องสั่ง “ซิโนแวค” เพิ่มอีก 12 ล้านโดส

ผลศึกษาวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า มีประสิทธิผลป้องกันติดเชื้อ การป่วยรุนแรง และเสียชีวิต แม้โควิด เปลี่ยนเป็นเดลตา

สธ.และสภาวิชาชีพ ขอรัฐบาลคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

สธ.และสภาวิชาชีพ ขอรัฐบาลคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19

สายพันธุ์เดลตายังคงระบาดมากสุดในไทย สัดส่วนถึง 91.9%

สายพันธุ์เดลตายังคงระบาดมากสุดในไทย สัดส่วนถึง 91.9%

สายพันธุ์เบตา ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคใต้ โดย 70% เป็นจังหวัดนราธิวาส

สธ. เผยผู้ติดเชื้อโควิดกลับ ตจว. เกือบแสนคน ใน 1 เดือน มากสุดพื้นที่ภาคอีสาน

สธ. เผยผู้ติดเชื้อโควิดกลับ ตจว. เกือบแสนคน ใน 1 เดือน มากสุดพื้นที่ภาคอีสาน

สธ. ปรับบทบาทการทำงานของบุคลากรการเเพทย์ เพื่อต้องการลดภาระ อาทิเช่น ให้ทันตแพทย์ช่วยเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ

กลุ่มไพร่พลและกลุ่มเด็กปากแจ๋ว บุกกระทรวงทวงวัคซีนโควิด-19

กลุ่มไพร่พลและกลุ่มเด็กปากแจ๋ว บุกกระทรวงทวงวัคซีนโควิด-19

กลุ่มไพร่พลและกลุ่มเด็กปากแจ๋ว หอบศพจำลอง พร้อมช่อดอกไม้จันทน์บุกกระทรวงทวงวัคซีน