ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลวิจัยพบเหตุที่ทำให้เกิดการแก่ชรา ที่อาจจะชะลอ ‘โรคชรา’ ได้

ประเด็นที่น่าสนใจ นักวิจัยของอิสราเอลพบว่า หลอดเลือดที่เสื่อมสภาพ มีผลต่อการเร่งกระบวนการแก่ชรา ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ค้นพบวิธีการชะลอความแก่ – การเกิดโรคชราได้ เมื่อวันพฤหัสบดี (5 ส.ค.) มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม (HU) ของอิสราเอล เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ อาจค้นพบวิธีชะลอการเกิดโรคชราและทำให้ผู้คนแก่ชราอย่างมีสุขภาพดียิ่งขึ้น…

Home / NEWS / อิสราเอลวิจัยพบเหตุที่ทำให้เกิดการแก่ชรา ที่อาจจะชะลอ ‘โรคชรา’ ได้

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • นักวิจัยของอิสราเอลพบว่า หลอดเลือดที่เสื่อมสภาพ มีผลต่อการเร่งกระบวนการแก่ชรา
  • ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ค้นพบวิธีการชะลอความแก่ – การเกิดโรคชราได้

เมื่อวันพฤหัสบดี (5 ส.ค.) มหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม (HU) ของอิสราเอล เปิดเผยว่าคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ อาจค้นพบวิธีชะลอการเกิดโรคชราและทำให้ผู้คนแก่ชราอย่างมีสุขภาพดียิ่งขึ้น หลังจากตรวจพบว่าหลอดเลือดมีส่วนสำคัญต่อการเร่งกระบวนการแก่ชรา

คณะนักวิจัยกล่าวว่าการทำงานของระบบหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของปริมาณออกซิเจนที่ลำเลียงสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ได้เร่งกระบวนการแก่ชราในระดับเซลล์จำนวนมากเร็วยิ่งขึ้น

ขณะที่การลดลงของโปรตีนที่เรียกว่าเวจเจฟ (VEGF) ซึ่งเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของเซลล์บุผนังหลอดเลือดใหม่ เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ระบบหลอดเลือดทำงานลดลงตามอายุ หล

คณะนักวิจัยค้นพบกลไกระดับโมเลกุลที่ขัดขวางการทำงานของเวจเจฟยามแก่ชรา ส่งผลให้เครือข่ายเส้นเลือดฝอยเล็กๆ เลือนหาย นำไปสู่การพัฒนาของโรคชรา

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยพบว่าการเพิ่มโปรตีนเวจเจฟระดับปานกลางในหนูทดลองสูงอายุ ทำให้กระบวนการแก่ชราต่างๆ ช้าลงอย่างมาก ทำให้หนูเหล่านี้มีสุขภาพดีขึ้นและยืดอายุขัยของพวกมันอย่างมาก

ที่มา – ซินหัว

X