กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาเผยโครงการสกัด ‘น้ำมันดิบ’ ล้มเหลว ผลผลิตต่ำกว่าเป้า

ประเด็นน่าสนใจ เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัทคริสเอเนอร์จี ได้เริ่มสูบน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะได้ปริมาณน้ำมันกว่า 7,500 บาร์เรลต่อวัน แต่ที่ผ่านมา สามารถสูบได้เพียง 1,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้น ทำให้บริษัทข้องเลิกกิจการ และเข้าสู่ภาวะล้มละลาย…

Home / NEWS / กัมพูชาเผยโครงการสกัด ‘น้ำมันดิบ’ ล้มเหลว ผลผลิตต่ำกว่าเป้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • เมื่อปลายปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัทคริสเอเนอร์จี ได้เริ่มสูบน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรก โดยคาดว่าจะได้ปริมาณน้ำมันกว่า 7,500 บาร์เรลต่อวัน
  • แต่ที่ผ่านมา สามารถสูบได้เพียง 1,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้น
  • ทำให้บริษัทข้องเลิกกิจการ และเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยว่าโครงการสกัดน้ำมันแห่งแรกของกัมพูชาจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานลง หลังจากคริสเอเนอร์จี (KrisEnergy) บริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีฐานที่ตั้งในสิงคโปร์ ยื่นขอชำระบัญชีและเลิกกิจการ

คริสเอเนอร์จีเริ่มสูบน้ำมันดิบจากแปลงเอ (Block A) แหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งของกัมพูชาเมื่อปลายปี 2020 นับเป็นการผลิตน้ำมันดิบแห่งแรกของประเทศ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและเลิกกิจการในเดือนมิถุนายน สืบเนื่องจากการผลิตที่แหล่งน้ำมันไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

“เราประกาศการสกัดน้ำมันหยดแรกของกัมพูชาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. แต่ตอนนี้มันล้มเหลวลงแล้ว” ฮุนเซนระบุ

คริสเอเนอร์จีถือหุ้นร้อยละ 95 ในแปลงดังกล่าว ขณะรัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นอีกร้อยละ 5 ที่เหลือ โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ คาดว่าการผลิตน้ำมันจะแตะอัตราสูงสุดที่ประมาณ 7,500 บาร์เรลต่อวัน หรือ 2.73 ล้านบาร์เรลต่อปี

“สุดท้ายเราสามารถผลิตน้ำมันเพียง 1,000 บาร์เรลต่อวัน ตอนนี้บริษัทฯ ล้มละลาย ส่วนเรือบรรทุกน้ำมันบรรจุน้ำมันที่สกัดแล้วได้หลบหนีไปเพราะเราป้องกันไม่ทัน มันเดินทางเข้าไปในดินแดนไทย” ฮุนเซนกล่าว

X