กาญจนบุรี ผู้ป่วยโควิด-19 ศูนย์พักคอย โควิด-19

กาญจนบุรี จัดศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดใน 13 อำเภอ จำนวน 1,825 เตียง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • กาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดรอการรักษา 1,825 เตียง ใน 13 อำเภอ รวม 64 แห่ง
 • เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง เริ่มวิกฤตเตียงไม่พอรองรับผู้ป่วย
 • ศูนย์พักคอยอาคารศูนย์ โอทอป อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย มีความโดดเด่นบรรยากาศดีและเงียบสงบที่สุด

กาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดรอการรักษา 1,825 เตียง ใน 13 อำเภอ รวม 64 แห่ง

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 585 คน และผู้ป่วยมีภูมิลำเนาใน 13 อำเภอขณะที่โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา ที่รับผู้ป่วยได้ จำนวน 320 เตียง โรงพยาบาลสนามศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป อบจ.กาญจนบุรี ที่รับผู้ป่วยได้ จำนวน 100 เตียง และโรงพยาบาลสนามภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน รด.(เขาชนไก่) ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับผู้ป่วยได้จำนวน 300 เตียง เริ่มวิกฤตเตียงไม่พอรองรับผู้ป่วย

วันนี้ (28 ก.ค. 64) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีนโยบายให้ทั้ง 13 อำเภอจัดหาสถานทีที่เหมาะสมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรอรักษาสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยของแต่ละอำเภอมี ได้เเก่

อ.เมืองกาญจนบุรี 7 แห่ง

ประกอบด้วย

 • ศาลาอเนกประสงค์ อบต.เกาะสำโรง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการวันที่ 6 ส.ค.64)
 • โรงเรียนวังเย็น(เก่า) อบต.วังเย็น รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการวันที่ 10 ส.ค.64)
 • ตู้แดง อาคารศูนย์ขายสินค้าทางการเกษตร อบต.หนองบัว รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 40 เตียง(พร้อมดำเนินการวันที่ 10 ส.ค.64)
 • อาคารอเนกประสงค์ อบต.ช่องสะเดา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง(พร้อมดำเนินการวันที่ 10 ส.ค.64)
 • ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลท่ามะขาม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการวันที่ 10 ส.ค.64)
 • ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ลาดหญ้า จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการวันที่ 10 ส.ค.64)
 • รีสอร์ทระเบียงดาว อบต.แก่งเสี้ยน รับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง(พร้อมดำเนินการวันที่ 9 ส.ค.64)

อ.ท่ามะกา 21 แห่ง

ประกอบด้วย

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะกา รองรับได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารศูนย์เรียนรู้ เทศบาลตำบลหวายเหนียว รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 30 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • อาคารโกดังหลังตลาดพระแท่น หมู่ 16 เทศบาลตำบลพระแท่น รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 30 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองลาน รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าไม้ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 25 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลูกแก รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • โรงเรียนบ้านหนองลาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • บ้านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • คริสตจักร หมู่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมป์และอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ รองรับผู้ป่วยได้รวมกัน จำนวน 30 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • วัดดอนตาลเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 40 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • สำนักป่าบริวาลกรรมหนองโรง องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 30 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • วัดใหม่รางวาลย์ อบต.ท่าเสา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงตึก รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาใหญ่ (รอกลับ) และอาคารอเนกประสงค์ (รอเตียง) อบต.โคกตะบอง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง (รอกลับ) โรงปุ๋ยเก่า หมู่ 6 (รอเตียง) อบต.ตะคร้ำเอน รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสิบหาบ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (พร้อมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม)
 • ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ

อ.ท่าม่วง 1 แห่ง

 • คือ ที่บริเวณลานชมวิว สวนรุกขชาติ อ.ท่าม่วง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 100 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 28 ก.ค.64)

อ.บ่อพลอย 8 แห่ง

ประกอบด้วย

 • ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาวงค์จินดาราม หมู่ 1 ต.บ่อพลอย รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • โรงเรียนบ้านท่าว้า หมู่ 5 ต.บ่อพลอย รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • ค่ายลูกเสือพงษ์รัตน์ หมู่ 2 ตงหนองกุ่ม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาแดง หมู่ 6 ต.ช่องด่าน รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • วัดถ้ำผาวังจันทร์ หมู่ 18 ต.หลุมรัง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • วัดโป่งรี หมู่ 2 ต.หนองกร่าง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • วัดขัฏน้ำเงิน หมู่ 8 ต.หนองกร่าง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • วัดหนองรี หมู่ 2 ต.หนองรี รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)

อ.พนมทวน 1 แห่ง

 • คือที่โรงแรมมุมสบายรีสอร์ท รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 38 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 30 ก.ค.)

อ.ห้วยกระเจา 9 แห่ง

ประกอบด้วย

 • หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 100 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • ศาลาปฏิบัติธรรมวัดซ้องสาธุการ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (เปิดดำเนินการแล้ว)
 • วัดสระลงเรือ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (เปิดดำเนินการแล้ว)
 • วัดศรีบัวทอง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (เปิดดำเนินการแล้ว)
 • วัดห้วยยาง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (เปิดดำเนินการแล้ว)
 • วัดวังไผ่ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 25 ก.ค.)
 • วัดทิพย์สุคนธาราม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 27 ก.ค.)
 • วัดหนองปลิง รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 5 ส.ค.)
 • วัดเขารักษ์ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 13 ส.ค.)

อ.เลาขวัญ 1 แห่ง

 • คือที่วัดเขาวัง หมู่ 6 ต.เลาขวัญ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 80 เตียง (ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.ค.)

อ.สังขละบุรี 3 แห่ง

ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (เริ่มดำเนินการ วันที่ 25 ก.ค.)
 • ศูนย์โอทอป ต.ปรังเผล รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 10 เตียง (เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.)
 • หอพักรงเรียนสหคริสเตียนแม่น้อย รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 50 เตียง (ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 25 ก.ค.)

อ.ทองผาภูมิ 1 แห่ง

 • คือ ที่วัดท่าขนุน หมู่ 1 ต.ท่าขนุน รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 40 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)

อ.ไทรโยค 8 แห่ง

ประกอบด้วย

 • ผึ้งหวานรีสอร์ท รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • วัดวังกระแจะ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • วัดป่าสุนันทวราราม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • โรงเรียนบ้านพุปลูก รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • วัดบ้องตี้ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • อบต.ลุ่มสุ่ม รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • วัดวังโพธิ์ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)
 • วัดน้ำตก รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 20 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 1 ส.ค.)

อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 แห่ง

 • คือ ที่สนามกอล์ฟ เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รสอร์ท รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 140 เตียง (ดำเนินการแล้ว)

อ.ศรีสวัสดิ์ 1 แห่ง

 • คือ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองเป็ด รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 22 เตียง (ดำเนินการแล้ว)

อ.หนองปรือ 2 แห่ง

ประกอบด้วย

 • อาคารศูนย์ โอทอป
 • อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 40 เตียง (พร้อมดำเนินการ วันที่ 28 ก.ค.)

รวมสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยทั้ง จังหวัด จำนวน 64 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด จำนวน 1,825 เตียง โดยหากการจัดตั้งศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ จะทำให้สถานการณ์นั้นเบาบางลง

โดยก่อนหน้านี้ นายจีระเกียรติได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย มาแล้วหลายแห่ง โดยพบว่าศูนย์พักคอยที่มีความโดดเด่นบรรยากาศดีและเงียบสงบที่สุดคือ ศูนย์พักคอยอาคารศูนย์ โอทอป อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ที่มีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองปรือ เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


แท็ก: NEWS , , , ,

RELATED

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

กระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลสั่งห้าม ครูชาวอิสราเอลที่ยังไม่ฉีดวัคโควิด-19 เข้าเขตโรงเรียน เว้นแต่จะแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ

สธ.ประกาศปิด รพ.บุษราคัม กับภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิดกว่า 2 หมื่นราย

สธ.ประกาศปิด รพ.บุษราคัม กับภารกิจ 130 วัน ดูแลผู้ป่วยโควิดกว่า 2 หมื่นราย

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปิดโรงพยาบาลบุษราคัมขนาด 3,700 เตียงภายหลังจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ลดลง

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New normal”

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.เข้าไทย เหลือ 7- 10-14 วัน ตามเงื่อนไข

‘สุดารัตน์’ บินไปสหรัฐฯ เข้าพบ ส.ว.แทมมี่ ดันบริจาควัคซีนให้ไทยเพิ่ม

‘สุดารัตน์’ บินไปสหรัฐฯ เข้าพบ ส.ว.แทมมี่ ดันบริจาควัคซีนให้ไทยเพิ่ม

คุณหญิงสุดารัตน์ เข้าพบนางแทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี