คุณแม่วัยใส สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคมแม่วัยใส แม่วัยใส

รัฐบาล จัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยใส (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ จัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยใส (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • ย้ำชัด รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนให้เด็กท้อง แต่หากท้องไปแล้วก็ต้องดูแล เพื่อให้แม่วัยใสมีชีวิตที่มั่นคง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้กล่าวถึง กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ จัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยใส (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ว่า รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนให้เด็กท้อง แต่เมื่อท้องและอยู่ในวัยเยาว์ ก็ต้องดูแลกันเพื่อให้แม่วัยใสมีชีวิตที่มั่นคง ใครไล่เด็กท้องออกจากโรงเรียน คุณทำผิดกฎหมาย

น.ส.รัชดาระบุว่า เมื่อวานนี้ ครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ซึ่งรัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมและบริการต่างๆ ให้แม่วัยใส เช่น การฝึกอาชีพ จัดหาพ่อแม่บุญธรรมในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ บริการให้คำปรึกษา จัดหาที่พักที่ปลอดภัย และจัดการศึกษาให้แม่วัยรุ่นอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ยังได้กำหนดให้มีการทำงานเชิงรุก โดยส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวัง

สวัสดิการสังคมที่ได้รับ

  • จัดให้มีการฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้ตามความสนใจ
  • จัดหาพ่อแม่บุญธรรมเพื่อเลี้ยงบุตรเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่แม่วัยใสไม่สามารถเลี้ยงบุตรได้
  • จัดบริการให้คําปรึกษาแก่แม่วัยใสและครอบครัว
  • จัดหาที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย
  • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แม่วัยใส ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

แพทย์ชี้ วัยรุ่นหญิงมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ หลังมีเพศสัมพันธ์

แพทย์ชี้ วัยรุ่นหญิงมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ หลังมีเพศสัมพันธ์

เชื่อหรือไม่!! ประเทศไทย แม่วัยใสเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากลาว ในขณะที่การศึกษาไทย สอนเรื่องเพศศึกษามาร่วม 40 ปี แต่เพราะอะไร ตัวเลขแม่วัยใสยังพุ่งสูง ด้านมุมมองแพทย์ ชี้วัยรุ่นหญิงหลังมีเพศสัมพันธ์จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ

X