กร ทัพพะรังสี ข่าวสดวันนี้ ล้มละลาย

ประกาศ!! พิทักษ์ทรัพย์ กร ทัพพะรังสี หลังถูกฟ้องล้มละลาย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลล้มละลายกลางได้มีคำคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
  • โจทก์ที่ยื่นฟ้องล้มละลาย กร ทัพพะรังสี คือ ธงชัย ล่ำซำ 
  • นาย กร เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทมาก เพราะทำหน้าที่รองนายกฯ และตำแหน่งสำคัญ ก่อนจะวางมือเมื่อปี 2549

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยประกาศจากกองบังคับคดีล้มละลาย ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นาย กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี หลังถูกนาย ธงชัย ล่ำซำ เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดยเนื้อหาในประกาศดังกล่าว ระบุว่า

ด้วย นายธงชัย ลํ่าซํา โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพยของ นายกร ทัพพะรังสี จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้วจําเลย เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2488 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 111/1 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง

มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม

มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้

และเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เบญจา สุภานนท
เจาพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับนายกร ทัพพะรังสี ถือเป็นนักการเมืองคนหนึ่งในประเทศไทย ที่มีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญในรัฐบาลหลายชุด

ประวัติ กร ทัพพะรังสี

นายกร ทัพพะรังสี ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในปี พ.ศ.2541 หลังจาก พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรม จากนั้นการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2548 นายกร ได้ประกาศลาออกจากพรรคชาติพัฒนาและเข้าสังกัดกับทางพรรคไทยรักไทย เมื่อถึงคราววิกฤติทางการเมืองเมื่อปี 2548-2550

โดยในปี 2549 นายกร ได้ประกาศลาออกจากพรรคไทยรักไทย และทุกตำแหน่งของพรรคทันที แต่นั่นเป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพราะจากนั้นไม่นานเข้าก็เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคประชาราช ที่มี นายเสนาะ เทียนทอง เป็นหัวหน้าพรรค เนื่องจากพรรคดังกล่าวได้ชูให้นายกร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในปลายเดือนตุลาคม 2550 นายกรได้ลาออกจากพรรคประชาราช กลับไปเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยอีกครั้ง

นายกร  มีศักดิ์ เป็นหลานของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องจากมารดาของนายกร เป็นพี่สาวแท้ๆ ของน้าชาติ นายกร สมรสกับนางรพีพรรณ ทัพพะรังสี  มีบุตรชาย 2 คน คือ นายกฤตพณ ทัพพะรังสี และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี 

นายกร ได้ชื่อว่าเป็นคนรักครอบครัวมาก มักหาเวลาที่จะเล่นดนตรีกับครอบครัว หรือเล่นกีฬาโดยเฉพาะแบดมินตัน กับครอบครัวอยู่เสมอ และในวันหยุดสุดสัปดาห์ มักชวนภรรยาและบุตรชายไปเที่ยวต่างจังหวัด ส่วนในวันปกติก็มักเลิกงานไม่เกิน 1 ทุ่ม และหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงตอนเย็น เพื่อกลับบ้านรับประทานอาหารค่ำพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว

ด้านรสนิยมส่วนตัว นายกรเป็นผู้ที่นิยมความเป็นไทย ชอบฟังและร้องเพลงลูกทุ่ง และมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้ เพลงลูกทุ่ง กลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยการผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองแพทย์แผนไทย

นายกรชอบออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้ดีหลายอย่าง โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน ที่โปรดปรานถึงขนาดนำลูกขนไก่มาห้อยประดับหน้ารถ และได้ชื่อว่ามีฝีมือเข้าขั้นคนหนึ่ง นายกรเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทส่งเสริมการเล่นแบดมินตัน

โดยดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและเคยดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ในระหว่างปี 2001-2005

ข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia กร ทัพพะรังสี


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

X