ข่าวสดวันนี้ คนพิการ สมาคมคนพิการ

พม. แถลงข่าวจัดกิจกรรม แสดงความสามารถของคนพิการ หวังยกระดับผู้มีความสามารถออกจากกลุ่มขอทาน

ณ Yimsoo Cafe (ยิ้มสู้คาเฟ่) ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน…

Home / NEWS / พม. แถลงข่าวจัดกิจกรรม แสดงความสามารถของคนพิการ หวังยกระดับผู้มีความสามารถออกจากกลุ่มขอทาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรีมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • งานนี้จัดขึ้นที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ในวันที่ 19 ต.ค.นี้

ณ Yimsoo Cafe (ยิ้มสู้คาเฟ่) ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง

นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก

ซึ่งคณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรี สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ระหว่าง เวลา 14.00- 22.00 นาฬิกา ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและนับเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้แสดงความสามารถแยกออกจากกลุ่มขอทาน

ทั้งยังส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรีมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายในงานจะมีการแสดงของผู้แสดงความสามารถ อาทิ การแสดงเพลง DESTINATION โดย วงดนตรี S2S ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจินตลีลาภาษามือ จากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี และการแสดงความสามารถของคนพิการทุกประเภท

การแสดงเปิดหมวก นิทรรศการและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมทดสอบความสามารถ (Audition) เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถในงานดังกล่าว

โดยการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการครั้งนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ครั้งแรก ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา และมีแผนจะจัดขึ้นในภูมิภาคอื่นต่อไป


โอกาสนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ ได้เชิญชวนประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออกด้วย