อย. เรียกคืนซิโนแวค

อย. แจงกรณีเรียกคืน ‘วัคซีนซิโนแวค’ รุ่นที่กลายเป็นเจล

อย.ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนโควิด ของซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079

Home / NEWS / อย. แจงกรณีเรียกคืน ‘วัคซีนซิโนแวค’ รุ่นที่กลายเป็นเจล

ประเด็นน่าสนใจ

  • อย.ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนโควิด ของซิโนแวค รุ่นการผลิต C202105079
  • วัคซีนซิโนแวคพบก้อนเจลสีขาวในขวด เขย่าแล้วไม่หายไป จึงได้ทำการระงับการฉีดในขวดที่มีปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 110 ขวด มีการเรียกคืนแล้ว
  • อย. ชี้แจง สาเหตุหลัก ๆ เกิดจาก การเก็บที่อุณหภูมิเย็นเกินไป / เกิดจากความเป็นกรดด่างวัคซีนมีปัญหา

จากกรณี นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย.ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC)

โดยทาง อย. ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใส ติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ล่าสุดวันนี้ (29 มิ.ย.64) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ทาง อย.ได้รับการรายงานจากจุดฉีดวัคซีน 1 จุด ว่าในวัคซีนซิโนแวคพบก้อนเจลสีขาวในขวด เขย่าแล้วไม่หายไป จึงได้ทำการระงับการฉีดในขวดที่มีปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 110 ขวด ได้เรียกคืนกลับมา

สาเหตุหลักที่พบ

  • 1.การเก็บที่อุณหภูมิเย็นเกินไป
  • 2.เกิดจากความเป็นกรดด่างวัคซีนมีปัญหา

จากการตรวจสอบวัคซีนในลอตเดียวกันพบว่า ยังมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งนี้คาดว่าเกิดจากการจัดเก็บในอุณหภูมิที่มีความเย็นเกินไป โดยปกติแล้วจะจัดเก็บวัคซีนไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาฯ ซึ่งทาง อย. ประเมินว่าสามารถเก็บได้ 6 เดือน โดยหลักการจัดเก็บวัคซีนตามระเบียนของทางกรมควบคุมโรคนั้นมีอยู่แล้วและได้ชี้แจงไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบ

ทั้งนี้ควรจัดเก็บภายในตู้แช่เย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ส่วนระหว่างการขนย้ายวัคซีนไปยังจุดให้บริการฉีดนั้น หากไม่ตู้เย็นควรหาเจลแพคมาใช้ในการควบคุมความเย็นแทนการใช้น้ำแข็งโดยตรง เนื่องน้ำแข็งจะได้อุณหภูมิที่น้อยกว่า 2-8 องศาฯ

นพ.สุรโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของหนังสือที่แจ้งไปนั้น คือเน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บวัคซีนและการขนส่ง รวมถึงให้ตรวจเช็กก่อนทำการฉีดว่าตัววัคซีนเป็นสภาพที่เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามในส่วนของวัคซีนที่มีการเรียกคืนนั้นจะส่งทำลายต่อไป

X