30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ แถลงข่าว มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ จัดงาน​ “30​ ปี​ ชัยชนะแห่งการพัฒนา”​

ประเด็นน่าสนใจ

  • มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ ได้แถลงข่าวการจัดงาน​ 30​ ปี​ ชัยชนะแห่งการพัฒนา​ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • งานถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าว “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปีพศ 2531

โดยมีวัตถุประสงค์บําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรงมุ่งหวังให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบเงื่อนไขใดๆ อันจะส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า

โดยจะจัดงาน “30 ปีชัยชนะแห่งการพัฒนา” ขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

และวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

ซึ่งวันที่ 28 ตุลาคม 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. อาทิ การทำตุ๊กตาผ้าไทยการบูร จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม / การทำยำบกอกไก่ จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม /และการแสดงดนตรี Jazz Trio จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00- 18.00 น. อาทิ การสานหมวก หรือตะกร้า จากใบมะพร้าว ของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม / การเสวนาพิเศษ เรื่อง”แรงบันดาลใจในการวาดภาพโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา” / และการแสดงดนตรี โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 14.00-16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. อาทิ การทำบ้านนก และพวงกุญแจจากกะลามะพร้าว ของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม / การทำลูกประคบพร้อมนวดสาธิต จากโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรบุรี / และการแสดงวงดนตรี”String Quarted” จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. อาทิ กิจกรรมการทำตุ๊กตาหัวจุกยาดม จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม / การเสวนาพิเศษในหัวข้อ”ทำไมในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ” โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้กล่าวบรรยาย / และการแสดงจาก คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. อาทิ การทำกิจกรรมล่าเตียง อาหารว่างไทยโบราณ จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม / การเสวนาพิเศษในหัวข้อ”ความประทับใจจากการถวายงาน กรมสมเด็จพระเทพฯ /และการแสดงดนตรี จากวงคลาสสิค ของมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. อาทิ การทำขนมจีบนก และขนมช่อม่วง จากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม / กิจกรรมการสาธิตการทำอาหาร จากน้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์ จาก”เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์” Chef Table คนแรกของประเทศไทย / และการแสดงดนตรีJazz Quartet มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมตลอด 1 สัปดาห์ ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรม และเยี่ยมชมงานจะได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ ประวัติศาสตร์การพัฒนา ส่วนพระองค์ ที่จำลองมาแสดงในรูปแบบ AR 3 มิติ และ lnteractive / สารคดีสั้น เรื่อง”ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ที่สร้างมาจากเรื่องจริง

โดยถ่ายทอดผ่านบุคคลจริงซึ่งไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน / รวมรับฟังเรื่องเล่าการถวายงานจากในอดีตสู่ปัจจุบัน จนก่อให้เกิดเป็น”มูลนิธิชัยพัฒนา” และอีกหลายๆเรื่องที่ประทับใจจากบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดชัยชนะแห่งการพัฒนา / รับชมศิลปะผ่านมุมมองของนักวาดภาพประกอบชื่อดัง เกี่ยวกับเส้นทางแห่งชัยชนะ / ร่วมสนับสนุนสินค้าจากร้าน”ภัทรพัฒน์”

ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และชุมชนต่างๆ / และร่วมกันทำกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ที่สามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้ในอนาคต

ทั้งนี้ทางไปรษณีย์ไทยได้ให้การสนับสนุน โดยการจัดส่งโปสการ์ดที่ระลึก เนื่องในโอกาส”ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา” จำนวน 8,000 ใบ และจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกชุดพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่นเดียวกัน

WRITER

RELATED

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นพักฟื้นผู้ป่วย โควิด 19

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นพักฟื้นผู้ป่วย โควิด 19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้มีการเปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้…