PM 2.5 ฝุ่นละออง หน้ากากกันฝุ่น

กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  ในอากาศ วันนี้(15 ม.ค.) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการให้เครื่องบิน BT-67…

Home / NEWS / กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  ในอากาศ

วันนี้(15 ม.ค.) พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการให้เครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาทำการบินโปรยละอองน้ำ เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นั้น

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT – 67 จากฝูงบิน 461 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก บินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง จำนวน 3 เที่ยวบิน โดยในช่วงเช้า08.30 น. ได้มีการประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อกำหนดพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติ จากนั้นในเวลา 11.00 น. นักบิน ฝูงบิน 461 ได้มีการประชุมวางแผนการบิน และเตรียมความพร้อมของเครื่องบิน ซึ่งบรรทุกน้ำจำนวนประมาณ 3000 ลิตร ในถังใต้ท้องเครื่อง จากนั้นจึงขึ้นทำการบินเพื่อโปรยน้ำที่ความสูงประมาณ 1500 ฟุตเหนือพื้นที่เป้าหมาย คือ บริเวณโดยรอบฐานทัพอากาศ ดอนเมือง เป็นพื้นที่แรก

จากนั้นในช่วงบ่าย กำหนดทำการบินอีก 2 เที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติภารกิจเหนือพื้นที่เขตจตุจักร พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์พยาบาล จากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในสถานการณ์ที่มีฝุ่นละออง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ประเภทคาร์บอน จำนวน 30,000 อัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่น ไอระเหย และควันพิษ รวมถึงสามารถกรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1ไมครอน ได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัดกองบิน 46จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำละอองน้ำบรรเทาปัญหาหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำเพื่อทำการโปรยได้เที่ยวละประมาณ 3000 ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

สำหรับในห้วงต่อไป จะมีการประเมินและวางแผนร่วมกับ กรุงเทพมหานครและหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

X